Wakacyjna praca dorywcza w Niemczech

Data publikacji: 2016-03-03 20:38:13

 

 

 

Wakacyjna praca dla polskich studentów w Niemczech - LATO 2016

 

Informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów – lato 2016.

O zatrudnienie mogą się ubiegać:

 • studenci uczelni wyższych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r.,
 • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie  letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę),
 • deklarują znajomość języka niemieckiego, kandydaci nie muszą potwierdzać znajomości języka obcego na osobnym formularzu, wystarczy że zaznaczą odpowiednią rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego. Osoby bez znajomości języka niemieckiego nie mają szans na zatrudnienie.

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2016":
 • wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim,
 • z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem),
 • wydrukowane dwustronnie (na 1 kartce), dokumenty wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone przez ZAV,
 • "Bewerbung 2016" musi być podpisane przez studenta na pierwszej stronie;
 • 2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"   z pieczątką nagłówkową uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodnie z załączonym wzorem) – jeden egzemplarz stanowi załącznik do dokumentów, a drugi należy zabrać ze sobą do Niemiec i oddać pracodawcy;
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz podpisanego oświadczenia potwierdzającego otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember  2014”;
 • studenci, którzy posiadają prawo jazdy, winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

UWAGA:

 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP, nie mogą ubiegać się jednocześnie o pracę bezpośrednio u pracodawcy, a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach podania zostaną odrzucone przez ZAV;
 • studenci posiadający pracodawcę niemieckiego, który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji, powinni ubiegać się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego, czyli nie powinni brać udziału w tym naborze;
 • oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

 

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieciach gastronomicznych (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle,
 • czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze, wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie,
 • tudent powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia,
 • po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta,
 • ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby,
 • koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu, w branżach takich jak rolnictwo czy gastronomia, pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne),
 • studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy, lecz zbiera formularze zgłoszeniowe, które są udostępniane niemieckim pracodawcom.

Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich.

Złożenie dokumentów i ich przekazanie stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2016r.  

Osoba ma prawo wyboru oferty. Otrzymanie oferty nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia.

W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta, zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

 

Termin składania podań: do 25 marca 2016 r. do godz. 15:00 w Wałbrzychu, Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz do godz. 12:30 w Legnicy. 

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dokumenty muszą wpłynąć do urzędu do 25 marca 2016 r. (nie decyduje data stempla pocztowego!).

 

UWAGA: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku powzięcia takiej decyzji przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn.

 

Miejsce składania podań za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

z dopiskiem: „nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech”

 

Osobiście:

 • Wałbrzych:       

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
Doradcy EURES pokój 301 (III piętro)
w godz. 7:30-15:00

 • Wrocław:           

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Filia we Wrocławiu        
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Doradcy EURES pokój 214 (II piętro)
w godz. 7:30-15:00

 • Legnica:             

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Filia w Legnicy  
pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
Doradca EURES pokój 521 (V piętro)
w godz. 9:00-12:30 (!)

 • Jelenia Góra:   

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Filia w Jeleniej Górze    
al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
Doradcy EURES pokój 101 (I piętro)
w godz. 7:30-15:00

 

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela Doradca EURES Magdalena Wieczorek tel. 71 39 74 310, e-mail: magdalena.wieczorek@dwup.pl.

 

Załączniki do pobrania TUTAJ

 

1. Wzór podania - Bewerbung 2016

2. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę studentów - "Immatrikulationsbescheinigung"  

3. Informacja dla studentów zagranicznych - stan grudzień 2014 – Merkbatt neu 12 2014 „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember 2014”

4. Informator dla studentów w języku polskim

5. Wzór oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Wzór oświadczenia potwierdzającego otrzymanie,  zapoznanie się oraz akceptację warunków  zatrudnienia zawartych w  informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember 2014”

 

Wakacyjna praca w Niemczech

Polecamy również

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »