Politechnika Wrocławska

Administracja państwowa, Doradztwo, Konsulting, Nauka, Edukacja, Szkolenia, Badania i rozwój

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370, Wrocław
+48 71 320 26 00

www.pwr.edu.pl

ofertypracy.pwr.wroc.pl

Rekrutacja na stanowiska nieakademickie

Proces rekrutacji na stanowiska nieakademickie składa się z następujących kroków:

Przesłanie aplikacji

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy na Politechnice Wrocławskiej, znajdującymi się pod adresem:  www.ofertypracy.pwr.edu.pl 

Kolejny krok to wypełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się przy wybranym ogłoszeniu oraz dołączenie CV.

Po przesłaniu aplikacji otrzymają Państwo informację zwrotną potwierdzającą zgłoszenie do danego procesu rekrutacyjnego.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 Uprzejmie informujemy, że :

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego na stronie: http://pwr.edu.pl/kontakt;

2) w Politechnice Wrocławskiej został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@pwr.edu.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zamknięcia danego procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji;

8) żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych;

9) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Politechnika Wrocławska. Pani/Pana dane nie będę przekazywane ani udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

 Data i podpis ………………………………………………………………"

 

Selekcja aplikacji

Przesłane dokumenty aplikacyjne zostaną przeanalizowane pod kątem spełniania wymagań zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym przez naszego Specjalistę.
Procesy rekrutacyjne są zróżnicowane i zależą od specyfiki profilu stanowiska na które poszukujemy pracownika. Jeżeli Państwa aplikacja spełnia wymogi, wówczas kolejnym krokiem rekrutacyjnym będzie kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia pogłębionego wywiadu telefonicznego, bądź zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna

W zależności od stanowiska rozmowa kwalifikacyjna może potrwać między 30 – 60 minut.
Na spotkanie rekrutacyjne proszę zabrać ze sobą, do wglądu, dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie (świadectwa pracy, dyplomy edukacyjne, pisemne referencje, itp.).
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu weryfikację Państwa wiedzy i kompetencji. W zależności od stanowiska na które została wysłana aplikacja może zostać sprawdzona wiedza np. poprzez dodatkowe zadania czy test wiedzy. Rozmowa to dobra okazja, aby pozyskać dodatkowe informacje na temat stanowiska na które Państwo aplikują. Warto podczas spotkania rekrutacyjnego zadawać swoje, wcześniej przygotowane pytania.

Wynik rekrutacji

Z osobami zaproszonymi do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym skontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo bez względu na wynik procesu rekrutacji

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »