Job advert

Specjalista

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław

Polska, Lower Silesian Voivodeship, Wrocław  
2019-09-11 2019-10-11
Specialist

Company description

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław jest jednostką wojskową podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, przeznaczoną do zapewnienia resortowi obrony narodowej wsparcia teleinformatycznego dla potrzeb kierowania, dowodzenia i współdziałania SZ RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny w systemie stacjonarnym, we współdziałaniu z mobilnymi komponentami łączności SZ RP oraz z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. RCI Wrocław jest właściwe w zakresie utrzymania stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa oraz wojskowej poczty polowej, w przydzielonym regionie odpowiedzialności, zapewniając ciągłość ich działania i jakość świadczonych usług.

Job details

Główne zadania na stanowisku:
- bieżące zarządzanie funkcjonującymi informatycznymi systemami oraz zapewnienie prawidłowego ich funkcjonowania, w tym realizacja procesu zarządzania konfiguracją i zmianą;
- analizowanie funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania wiedzą, opiniowanie i wnioskowanie potrzeb ich modernizacji;
- opracowywanie niezbędnej dokumentacji planistycznej i eksploatacyjnej wymaganej rozwojem oraz utrzymaniem informatycznych systemów i świadczonych usług;
- realizacja zadań wsparcia technicznego dla informatycznych systemów zgodnie z przydzielonymi rolami oraz realizacja procesu wdrażania informatycznych systemów zgodnie z ustaleniami przełożonego;
- wspieranie i nadzorowanie pracy administratorów lokalnych w jednostkach organizacyjnych oraz personelu wsparcia technicznego w przydzielonym regionie odpowiedzialności.

Requirements

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe kierunek: informatyka (min. Licencjat);
- znajomość systemów operacyjnych GNU/Linux, *BSD;
- znajomość technologii internetowych;
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
- dyspozycyjność.

We offer

- pracę w instytucji państwowej podlegającej Ministrowi Obrony Narodowej;
- stabilne zatrudnienie;
- niezbędne narzędzia pracy komputer, telefon oraz inne konieczne do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Additional information

Miejsce i czas składania ofert:

List motywacyjny oraz CV prosimy dostarczyć na adres:
Regionalne Centrum Informatyki Wrocław
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław

Termin składania podań upływa z dniem 13.10.2019 r.

Osoba wyznaczona do kontaktu z kandydatami: Tomasz MIĄC (tel. 887-401-555).
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje, zawierające następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista, prowadzonego przez Regionalne Centrum Informatyki Wrocław z siedzibą we Wrocławiu ul. Pretficza 28.”
Views: 26
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »