Administrator Systemów Bankowych – Specjalizacja: Monitoring Aplikacji 38 views1 application

Zakres obowiązków

Współpracujesz z zespołem, jednostkami IT, biznesem oraz dostawcami w procesie tworzenia, wdrażania i doskonalenia monitoringu infrastruktury oraz aplikacji bankowych. Identyfikujesz potrzeby w zakresie monitoringu i starasz się je przełożyć na praktyczne rozwiązania IT w celu wsparcia realizacji strategii Banku. Konsultujesz swoje propozycje z zespołem i odbiorcami monitoringu. Usprawniasz procesy wspierające monitoring, poszukując jednocześnie sposobów na automatyzowanie swojej pracy. Dbasz o jak najlepsze dopasowanie rozwiązań IT do potrzeb biznesu przy zachowaniu obowiązujących w Banku standardów narzędzi oraz jakości.

 • ciągły rozwój i utrzymanie narzędzi do monitoringu infrastruktury oraz aplikacji (instalacja agentów, automatyzacja pracy, uczestnictwo w pracach badawczych nad nowymi możliwościami zastosowania różnych technologii),

 • automatyzacja narzędzi do monitoringu m.in. poprzez tworzenie odpowiednich kodów (rozszerzeń),

 • tworzenie mechanizmów self-service dla użytkowników monitoringu, jak i wykorzystywanych narzędzi,

 • administracja OS Linux,

 • zrozumienie wymagań klientów dla monitoringu i ich konsultacja wraz z realizacją techniczną w narzędziach,

 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przypisaniem odpowiednich grup, konfiguracją uwierzytelniania w narzędziach do monitoringu,

 • konfiguracja narzędzi do monitoringu (w ramach scentralizowanej konsoli) do badania sesji, warstwy aplikacji za pomocą instrumentacji np. JAVA lub .NET (narzędzia Application Performance Management – APM),

 • konfiguracja mechanizmów alertowych działających w czasie rzeczywistym oraz wysyłki alertów w narzędziach do monitoringu (opartych na zdefiniowanych regułach lub wykrywanych w narzędziu anomaliach),

 • gromadzenie i dokumentowanie wymagań dotyczących monitoringu (utrzymanie repozytorium dokumentacji),

 • tworzenie dashboardów technicznych i biznesowych w monitorowanych aplikacjach bankowych, jak i sporządzanie raportów z narzędzi monitoringu (na żądanie),

 • inicjowanie i nadzorowanie działań naprawczych i prewencyjnych w zakresie opieki nad narzędziami do monitoringu (ustalanie ścieżek komunikacji i przepływów pracy),

 • współuczestnictwo w ciągłym doskonaleniu procesów i standardów zgodnie z najlepszymi praktykami

Oferujemy

 • Współpracę ze specjalistami wszystkich obszarów bankowości w ponad 500 osobowym Pionie IT

 • Możliwość kreowania architektury korporacyjnej w bankowości

 • Możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań IT w obszarze bankowości

 • Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agicole

 • Szkolenia i programy rozwojowe

Wymagania

 • lubisz pracę z ludźmi, posiadasz umiejętności interpersonalne i relacyjne,

 • chcesz nieustannie doskonalić swoje umiejętności i starasz się poszukiwać nowych rozwiązań w pracy każdego dnia,

 • chcesz rozwijać się w obszarze monitoringu aplikacji i jego automatyzacji,

 • znasz język programowania przynajmniej na poziomie podstawowym np. PERL lub PYTHON,

 • znasz OS Linux przynajmniej na poziomie podstawowym,

 • potrafisz działać samodzielnie i wychodzić z inicjatywą,

 • posiadasz rozwinięte umiejętności analityczne,

 • znasz język angielski umożliwiający komunikację, w tym czytanie dokumentacji i tworzenie prezentacji.

Mile widziane

 • znajomość narzędzi prometheus, dynatrace

More Information

 • This job has expired!
Showing 1–0 of 0 jobs

Nothing Found