Doktorant-stypendysta 125 views

Nazwa jednostki: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:
nr ref.: DS13/W3/07/2021. Zatrudniona osoba zaangażowana zostanie w projekcie pt.:
„Zrozumienie zjawiska degradacji stałych nośników tlenu podczas cyklicznych reakcji redoks poprzez realizację badań eksperymentalnych i opracowanie strategii jego eliminacji”

Akronim: GEPARD
Kierowniczka projektu: Dr hab. Ewelina Ksepko, prof. PWr

Oczekiwania wobec kandydatów:   

– tytuł magistra inżyniera z chemii, technologii lub pokrewnych lub inżyniera (aktualnie dopuszczalny status studenta ostatniego semestru studiów magisterskich)
– uczestnik studiów doktoranckich planowane rozpoczęcie lato 2021
– doświadczenie w zakresie syntezy związków funkcjonalnych
– wiedza i doświadczenie z zakresu metod badania ciała stałego jak np.: XRD, SEM, TGA, MS, GC, reaktory małej mocy, etc.
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom B2 i wyżej (potwierdzenie stosownym dokumentem)
– znajomość Mathcada, Origina będzie atutem
– komunikatywność
– odpowiedzialność
– samodzielność w pracy

Lista wymaganych dokumentów:

– CV,
– list motywacyjny,
– kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich/inżynierskich
– szczegółowy wyciąg z ocen
– dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe
– dokument potwierdzający chęć podjęcia studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej,

Opis zadań:

Synteza stałych nośników tlenu na bazie złożonych tlenków metali bloku d, o strukturze perowskitu i spinelu, ich modyfikacja, badanie właściwości fizyko-chemicznych (metodami złożonymi SEM, EDS, XRD etc.), badanie ich reaktywności z paliwami (metodami TGA, DSC, MS, GC, reaktory małej mocy), badanie kinetyki i mechanizmu reakcji redoks.
Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 21 lipca 2021, 00:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
– zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
– stypendium naukowe w wysokości do 4000 PLN/miesiąc (w zależności od kwalifikacji)
– okres finansowania do 48 miesięcy
– termin rozpoczęcia pracy w projekcie 1 październik 2021 r.

Dodatkowe informacje:
Link do strony NCN:     http://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=186467
Link do strony PWr:  http://ofertypracy.pwr.wroc.pl/SitePages/szczegoly2.aspx?jobid=3104   

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):    ewelina.ksepko@pwr.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.07.2021

More Information

  • Only candidates can apply for this job.
Share this job