Full Stack Java Developer – staż/praktyka 215 views3 applications

Realizacja stażu zawodowego zakłada zdobycie przez Stażystę następujących kompetencji i umiejętności:

 • Zaawansowane programowanie obiektowe w języku Java
 • Umiejętność posługiwania się frameworkiem Spring
 • Zastosowanie w praktyce paradygmatu Inversion-of-Control
 • Podstawowe umiejętności tworzenia komponentów aplikacji Webowej
 • Podstawowe umiejętności projektowania rozwiązań w bazach danych
 • Podstawowe umiejętności dotyczące techniki tworzenia oprogramowania TDD
 • Wiedzy z zakresu zwinnych technik tworzenia oprogramowania – Agile software development
 • Wiedzy z zakresu Continous Integration

Zakres obowiązków Stażysty

 • Zastosowanie wiedzy nabytej podczas studiów do rozwiązywania realnych problemów programistycznych
 • Realizacja zadań z najwyższą starannością
 • Bliska współpraca z członkami zespołu projektowego
 • Branie aktywnego udziału we wszystkich fazach pracy zespołu projektowego
 • Odbywanie stażu w dniach i godzinach ustalonych z opiekunem

Minimalne wymagania do podjęcia stażu

 • Umiejętność programowania obiektowego
 • Znajomość języka JAVA w wersji 1.8
 • Podstawowa znajomość frameworka Spring
 • Znajomość biblioteki JUnit
 • Podstawowa znajomość JavaScript i HTML
 • Znajomość języka SQL

 

More Information

 • This job has expired!
Showing 1–0 of 0 jobs

Nothing Found

Share this job
Company Information
  Total Jobs 0
 • Branża Finance, banking, Law
 • Company size Over 250 employees
 • Address Wołowska 8
Connect with us