Inspektor 60 views

Zakres obowiązków

a)    prowadzenie bieżącej analizy potrzeb zakupu sprzętu i aparatury medycznej jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala

b)    przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizowania planu zakupów sprzętu oraz części zużywalnych do aparatury medycznej, między innymi: przygotowywanie procedur przetargowych – wniosków przetargowych (m.in. wycena przedmiotu zamówienia, udział w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sprawdzanie złożonych ofert)

c)    przyjmowanie zakupionych wyrobów medycznych od dostawców, podpisywanie faktur i ich opisywanie, kontrola zgodności wydatków z umowami oraz ofertami.

d)    bieżący nadzór i analiza stopnia realizacji umów oraz terminowa realizacja zatwierdzonego planu Zamówień  Publicznych na dany rok w obrębie powierzonych zadań w celu zapewnienia ciągłości pracy oddziałów szpitalnych.

e)    uzgadnianie szczegółów dotyczących realizacji umów z użytkownikami oraz ich wykonawcami.

f)     wprowadzanie do ewidencji zakupionego sprzętu medycznego w bieżącym miesiącu rozliczeniowym. Przedkładanie kompletnej (zgodnej z obowiązującym standardem) dokumentacji przyjętego na ewidencję Szpitala sprzętu medycznego Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej w bieżącym miesiącu rozliczeniowym

g)    przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji

Oferujemy

 1. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
 3. możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagania

1) wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane na kierunku Inżyniera Biomedyczna) lub ekonomiczne,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność analizowania, badania rynku, planowania oraz przygotowywania sprawozdań,
 5. znajomość środowiska Windows (w tym pakietu MS Office),

2) wymagania dodatkowe:

 1. preferowana znajomość ustawy PZP,
 2. preferowana znajomość programów księgowych i sytemu ewidencji zasobów ochrony zdrowia,
 3. preferowana znajomość programów do zarządzania sprzętem.

 

More Information

 • This job has expired!