Inżynier budownictwa / Statyk 105 views

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• Wykonywanie weryfikowalnych obliczeń statycznych dla mobilnych systemów radiowych o różnych konstrukcjach ¬
• Projektowanie konstrukcyjne i obliczenia statyczne dla nowych obiektów oraz w ramach rozbudowy już istniejących ¬
• Zapewnienie i przestrzeganie obowiązujących reguł i przepisów prawa włącznie z wytycznymi specyficznymi dla danego klienta ¬
• Przeprowadzanie inspekcji budowlanych, inwentaryzacji i badań substancji budowlanych mobilnych systemów telekomunikacyjnych bądź budynków przeznaczonych do wykorzystania systemów telefonii komórkowej ¬
• Prowadzenie nadzoru budowlanego, w szczególności w kontekście powstawiania nowych obiektów stacji telekomunikacyjnych ¬
• Przygotowanie ekspertyz i koncepcji przebudowy
NASZA OFERTA:
• Umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin z atrakcyjnym i adekwatnym do wyników pracy wynagrodzeniem ¬
• Zróżnicowane projekty w dynamicznej i prężnie rozwijającej się branży ¬
• Gruntowne szkolenia prowadzone przez doświadczonych kolegów ¬
• Różnorodne możliwości dalszego kształcenia oraz rozwoju kariery ¬
• Wysokiej jakości sprzęt techniczny oraz środki ochrony osobistej i odzież robocza ¬
• Pokrycie kosztów egzaminów wysokościowych i szkolenia wspinaczkowego ¬
• Nowoczesne biuro projektowe z zaangażowanym, otwartym i wykwalifikowanym zespołem
• Elastyczny czas pracy ¬
• Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
PROFIL KANDYDATA:
• Ukończone studia w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej (specjalność inżynieria budowlana naziemna), inżynierii budowlanej, konstrukcji stalowych oraz konstrukcji drewnianych lub inne równoważne kwalifikacje ¬
• Pierwsze doświadczenia zawodowe byłyby zalecane ¬
• Dobra obsługa oprogramowania obliczeniowego ¬
• Znajomość telefonii radiowej będzie zaletą ¬
• Zdolność do pracy na wysokościach ¬
• Rozwinięta orientacja na klienta w połączeniu ze świadomością kosztów ¬
• Niezawodny i odpowiedzialny sposób działania ¬
• Prawo jazdy klasy B ¬

More Information

  • Only candidates can apply for this job.
Share this job