Kierownik projektów – branża elektroenergetyczna 104 views1 application

Zakres odpowiedzialności:

 • wybór członków zespołu
 • organizację pracy zespołu
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami
 • kontrolę statusu projektu
 • utrzymywanie kontaktów z klientami
 • wykrywanie problemów zarówno technicznych, jak i funkcjonalnych
 • podejmowanie ważnych decyzji dotyczących np. zakończenia działań czy zmiany charakteru  pracy w przypadku braku możliwości zrealizowania celów projektu
 • decyzyjność w sytuacjach kryzysowych
 • bezpośrednie rozwiązywanie problemów
 • wskazywanie sposobów na ich rozwiązywanie
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami, kierownikami funkcjonalnymi i dyrektorami wyższego szczebla
 • planowanie zadań i rezultatów projektu (tworzenie struktur podziału pracy, harmonogramów i budżetów)

Kompetencje kierownika projektu:

 • umiejętności techniczne
 • umiejętności społeczne
 • umiejętności koncepcyjne
 • umiejętność myślenia systemowego
 • umiejętność działania w wielokulturowym otoczeniu
 • gotowość do ustawicznej nauki
 • pozytywne cechy osobowości

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy i zaangażowania
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków

More Information

 • Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  Total Jobs 0
 • Branża Electricity
 • Address Opolska 140 C, Wrocław