Spyrosoft Academy – DevOps Engineer (AWS) 84 views

About the training

Get solid knowledge and skills base to start your dream career as AWS DevOps Engineer. Learn by working on real projects, through workshops in small groups, under the guidance of our DevOps experts to ensure you get feedback on your progress and help if you need it.

After completing the course, you’ll get not only a diploma of your accomplishment but also the opportunity to join our team and further hone your skills among top talents in AWS DevOps.

After taking the AWS DevOps training you’ll:

 • know how to prepare an AWS account for work and how to avoid a high bill
 • be familiar with the entire CI/CD stack in AWS – where to store the code and which service to use to build, test and deploy the application
 • know how to set up AWS environments using terraform (infrastructure as a code)
 • know what to do when code repository is outside AWS and be able to do deployment from GitHub to AWS
 • know how to configure the pipeline on a free Github subscription
 • get a chance to join our company

All you need is:

 • basic knowledge of LAN/WAN network
 • experience in Windows and Linux systems administration
 • basic knowledge of CI/CD
 • any knowledge of AWS
 • graduated first step of studies (Bachelor’s, Engineer’s) or Master’s studies started
 • English min. B2

More info:

 • Training start date: 30.08.2021
 • Time: 2 months
 • Price: 3800 PLN  – If you decide to work with us, you won’t need to pay anything.
 • Number of places available: Only 5 places

 

Do you meet the criteria? Send your application with the attached GDPR consent, which can be found below:

Zgoda nr 1PRZETWARZANIE DANYCH DLA POTRZEB BIEŻĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Spyrosoft S.A. z siedzibą w Wrocławiu, Plac Nowy Targ 28, dla potrzeb uczestnictwa w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora.

Jednocześnie oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Spyrosoft S.A. z siedzibą w Wrocławiu, Plac Nowy Targ 28, odbiorcami moich danych mogą być spółki powiązane z Administratorem tj.:

 1. spółki dominujące w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,
 2. spółki powiązane w rozumieniu art.   przepisów art. 4 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września
  2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,
 3. spółki powiązane osobowo z Administratorem tj. takie w których osoby pełniące funkcje w organach Administratora dysponują co najmniej 20% głosów lub akcji.

jak również Klienci tych spółek lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, które mogą występować w roli administratorów jak i podmiotów przetwarzających, oraz iż moje dane są przetwarzane zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) tego Rozporządzenia, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Równocześnie przyjmuję do wiadomości informację o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody oraz chęć korzystania z innych praw można zgłaszać na maila: rodo@spyro-soft.com lub listownie na adres: Spyrosoft S.A., Plac Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław

Przyjmuje do wiadomości ze dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Zgoda nr 2 – PRZETWARZANIE DANYCH DLA POTRZEB PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Spyrosoft S.A. z siedzibą w Wrocławiu, Plac Nowy Targ 28, dla potrzeb uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

Jednocześnie oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Spyrosoft S.A. z siedzibą w Wrocławiu, Plac Nowy Targ 28, odbiorcami moich danych mogą być spółki powiązane z Administratorem, tj.:

 1. spółki dominujące w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,
 2. spółki powiązane w rozumieniu art.   przepisów art. 4 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września
  2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,
 3. spółki powiązane osobowo z Administratorem tj. takie w których osoby pełniące funkcje w organach Administratora dysponują co najmniej 20% głosów lub akcji.

jak również Klienci tych spółek lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, które mogą występować w roli administratorów jak i podmiotów przetwarzających, oraz iż moje dane są przetwarzane zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) tego Rozporządzenia, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Równocześnie przyjmuję do wiadomości informację o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody oraz chęć korzystania z innych praw można zgłaszać na maila: rodo@spyro-soft.com lub listownie na adres: Spyrosoft S.A., Plac Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław

Przyjmuje do wiadomości ze dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
Connect with us