Technolog-automatyk 141 views

Przedsiębiorstwo HAK to lider na rynku nowoczesnych i niestandardowych rozwiązań w dziedzinie transportu bliskiego. Tworzymy jednostkowe projekty dla największych firm, spełniające wymagania wszystkich środowisk pracy. Posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego,  prowadzimy szeroką działalność naukową, a przede wszystkim – kreujemy niestandardowe rozwiązania, które są dla nas nieustannym wyzwaniem.

Zakres obowiązków

 • organizowanie i koordynowanie prac działu automatyki;
 • uruchamianie urządzeń u klienta;
 • programowaniem ograniczników udźwigu;
 • programowanie falowników;

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • przeszkolenie do zawodu automatyk;
 • szkolenia techniczne;
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej;
 • dofinansowanie karty MultiSport;
 • praca w systemie jednozmianowym w godzinach 7:00 – 15:00;

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek automatyka i robotyka lub pokrewne;
 • znajomość i czytanie dokumentacji technicznej w zakresie zasilania elektrycznego i automatyzacji;
 • doświadczenie w pracy w obszarze automatyki w firmie o profilu produkcyjnym;
 • uprawnienia SEP w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń elektrycznych do 1kV;
 • brak przeciwwskazań do pracy pow. 3m.
 • prawo jazdy kat.B;
 • dyspozycyjność do odbywania wyjazdów służbowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy Przedsiębiorstwa

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

           Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dokładnie zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli i dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy iż administratorem Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych / CV jest Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (54-519), ul. Jerzmanowska 8f, (dalej Przedsiębiorstwo). Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie jest niezbędne w procesie zatrudnienia. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim. Po zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane pozostaną w Przedsiębiorstwie przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną trwale usunięte z bazy danych Przedsiębiorstwa. W dowolnym momencie masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

Informujemy, że podstawowy zakres danych osobowych zamieszczonych w CV powinien zawierać takie informacje jak: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (e-mail lub telefon), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zamieszczenie wszelkich dodatkowych danych, w tym wizerunkowych, wykraczających poza wskazany zakres ma charakter dobrowolny.

 

Informuję, że zapoznałem, – am się z treścią powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519), ul. Jerzmanowska 8f, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Technolog – automatyk. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe wykraczające ponad podstawowy zakres, w tym dane wizerunkowe, mają charakter dobrowolny –  również wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w związku z prowadzoną rekrutacją.

 

More Information

 • Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  Total Jobs 0
 • Company size Up to 250 employees
 • Address Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław
Connect with us