Tester (junior/middle) 74 views

Zakres obowiązków

 • Tworzenie dokumentacji testowej (scenariusze, przypadki testowe),
 • Wykonywanie i opisywanie scenariuszy testowych,
 • Przeprowadzanie testów regresji,
 • Przeprowadzanie testów wydajnościowych,
 • Wsparcie klienta podczas testów akceptacyjnych,
 • Analizowanie przyczyn błędów i wyciąganie wniosków,
 • Raportowanie do zespołu i/lub Project Managera o przebiegu testów akceptacyjnych u naszych klientów.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie 4800-6700 zł netto B2B lub 4000-5500zł brutto UoP,
 • Dowolna forma współpracy,
 • Dowolny model pracy: w biurze, hybrydowy bądź 100% zdalny,
 • Pakiet dni wolnych od świadczenia usług w przypadku B2B,
 • Możliwość stałego rozwoju,
 • Dofinansowanie do karnetu Multisport oraz prywatnej opieki medycznej.

Wymagania

 • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Znajomość technik, metod i narzędzi testowania,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Zorientowanie na szczegóły,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Gotowość do nauki,
 • Mile widziana podstawowa znajomość narzędzi do automatyzacji testów
 • Certyfikat ISTQB – mile widziany,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W zgłoszeniu prosimy umieścić i podpisać klauzulę:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT-Dev Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-071) Plac Wolności 7B,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest IT-Dev Sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony wykorzystaniem tych danych w procesach rekrutacyjnych podjętych zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@it-dev.pl
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
  Total Jobs 0
 • Branża IT-Software development
 • Company size Up to 50 employees
 • Address pl. Wolności 7B, 50-071 Wrocław
Connect with us