Oferta pracy

Specjalista Six Sigma

Winkelmann

Polska, dolnośląskie, Legnica  
2019-08-14 2019-09-13
Specjalista

Opis firmy

Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej. Największe przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników. Jest częścią niemieckiej Winkelmann Group, składającej się z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym świecie.

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku zajmuje się produkcją części samochodowych dla prestiżowych światowych marek. W związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej branży poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko:


Specjalista Six Sigma

Opis stanowiska

Jaki zakres obowiązków i odpowiedzialności proponujemy?
• analiza procesów przeprowadzanych w firmie przy użyciu danych statystycznych
• wdrażanie usprawnień procesów
• prowadzenie projektów ciągłego doskonalenia.

Wymagania

• znajomość metodologii Six Sigma (minimalny poziom wymaganej certyfikacji - Green Belt)
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• minimum roczne doświadczenie w branży automotive
• doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku
• zdolności analitycznego myślenia

Oferujemy

•stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
•pracę w międzynarodowym środowisku,
•perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,
•ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami,
•skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe,
•możliwość używania języków obcych – dofinansowanie do nauki,
•możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
•opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę,
•świadczenia z ZFŚS: kartę Multisport,
•dofinansowaną stołówkę pracowniczą,
•imprezy integracyjne,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

www.winkelmann-group.de

Informujemy, że aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy przez Winkelmann Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 277, 59-220 Legnica (zwany dalej „Administratorem”), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: dane.osobowe@winkelman-group.de. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chciałby Pan/Pani aby przesłane cv było brane pod uwagę również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Winkelmann Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 277, 59-220 Legnica w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 9 miesięcy od momentu zgłoszenia swojej kandydatury”

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora.


Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych osobowych jest Winkelmann Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 277, 59-220 Legnica (dalej Administrator lub Spółka).
2. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail dane.osobowe@winkelman-group.de
3. Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.
Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• upoważniony do tego personel Administratora,
• podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ……. miesięcy od momentu zgłoszenia kandydatury (wysłania cv).

8. Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Dodatkowe informacje


Oglądane: 50
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »