Oferta pracy

Specjalista w JRP "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300"

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Polska, dolnośląskie, Wrocław  
2019-09-11 2019-09-30
Specjalista

Opis firmy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

•sporządzanie dokumentów związanych z przejęciem środków trwałych;
•weryfikacja i analiza dokumentów zewnętrznych związanych z przejęciem środków trwałych pod względem formalnym i rachunkowym;
•analiza dokumentacji księgowej i budowlanej związanej z odbiorem robót budowlanych;
•sporządzanie zestawień i opracowań tabelarycznych;
•ścisła współpraca z działem księgowym;
•współpraca z jednostkami zewnętrznymi;
•prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień;
•raportowanie z postępów prac.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

•wykształcenie wyższe ekonomiczne lub budowlane (budownictwo, inżynieria środowiska) lub pokrewne;
•posiadanie wiedzy dotyczącej budownictwa hydrotechnicznego oraz podstaw księgowości;
•znajomość zagadnień dotyczących amortyzacji środków trwałych;
•doświadczenie związane z rozliczaniem inwestycji;
•znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zadań;
•znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel;
•umiejętność analitycznego myślenia, zaangażowanie i rzetelność;
•umiejętność pisania i redagowania tekstów, sporządzania opracowań tabelarycznych;
•komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Oferujemy:

•zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat;
•atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie;
•możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

•CV i list motywacyjny.
•dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres Magdalena.Swirniak@wody.gov.pl albo pocztą lub złóż osobiście na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Praca JRP4_specjalista/2/2019", zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30.09.2019 r.Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Oglądane: 30

Pozostałe oferty pracy tego pracodawcy

specjalista w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

13 wrz
dolnośląskie, Wrocław

Starszy specjalista JRP OPDOW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

28 sie
dolnośląskie, Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »