26. edycja Nagrody Naukowej Siemensa

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa, konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie
z Politechniką Warszawską. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo przewidziane jest doposażenie
laboratoriów ośrodków akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa.

www.pw.edu.pl/siemens

W trzech konkursach o Nagrodę Siemensa rywalizują naukowcy i zespoły badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia. Zwycięskie projekty są wyłaniane przez eksperckie jury, które wybiera zgłoszenia o największym potencjale rozwoju naukowego i inżynieryjnego, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i gospodarki.

 • Od ponad 25 lat wspieramy najbardziej utalentowanych naukowców
  i studentów, których kompetencje i kariery mogą rozwijać się m.in. dzięki wsparciu finansowemu Siemensa. Trwająca już ponad ćwierć wieku współpraca firmy z polskimi uczelniami przynosi korzyści zarówno wybitnym naukowcom i studentom, jak i ich macierzystym ośrodkom akademickim. Oprócz wsparcia finansowego najlepszych projektów oraz nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, zwycięzcy mogą liczyć na zaangażowanie praktyków z Siemensa uczestniczących
  w procesie kształcenia przyszłych inżynierów. Nagroda promująca rozwój nauki i innowacyjności ma szczególne znaczenie dziś, w czasach gwałtownie przyspieszającej transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 i powszechnej digitalizacji – wyjaśnia prezeska Siemens Polska, Dominika Bettman.
 • W głównym konkursie wyłaniani są laureaci dwóch nagród. Nagroda Badawcza Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych przyznawana jest za szczególnie wartościowe wyniki badań
  naukowych, możliwe do zastosowania w praktyce. Nagroda Promocyjna Siemensa premiuje wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Z kolei
  w rywalizacji o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów studiów I i II stopnia przyznawane są nagrody w dwóch obszarach – automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.
 • Politechnika Warszawska przyznaje Nagrodę Naukową Siemensa, przez co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu polskiej nauki i myśli technicznej. W ramach 25 edycji konkursów, które zorganizowaliśmy do tej pory, wyróżniliśmy szczególnie utalentowanych i kreatywnych inżynierów oraz studentów. Wsparcie ich pracy przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego i modernizacji polskiej gospodarki, co stanowi najlepszy dowód korzyści wynikających ze współpracy środowiska akademickiego i biznesu – podkreśla prof. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej.
  Wartość przyznawanej Nagrody Badawczej wynosi 40 000 zł, a Nagrody Promocyjnej 30 000 zł (Nagroda Promocyjna może zostać podzielona pomiędzy dwa zwycięskie projekty).
  Tematyka prac i projektów zgłaszanych do konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych powinna być związana z obszarami aktywności biznesowej Siemens AG, w szczególności takimi jak:
 • zarządzanie w przemyśle (w tym technologie dla przemysłu 4.0 – digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), digital twin, 5G);
 • elektrotechnika (w tym mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii,
 • elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach, efektywność
 • energetyczna obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna i budynkowa, a także:
 • aktywności Siemensa związane ze Smart City);
 •  transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.
 • Ponadto do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony
 • środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych powiązanych z głównymi dziedzinami konkursowymi.
 • W ramach konkursu dla absolwentów studiów I i II stopnia nagrodzone zostaną prace dyplomowe z następujących obszarów automatyki i robotyki oraz elektrotechniki:
 • budowa lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów
 • wizualizacji automatyki i robotyki;
 • sieci i mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność,
 • przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej
 • obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna oraz budynkowa i aktywności
 • w zakresie Smart City firmy Siemens.
 • Nagrody w każdej kategorii wynoszą: I nagroda – 10 000 zł, II nagroda – 5 000 złotych, III nagroda – 3 000 złotych).
 • Zgłoszenia do wszystkich kategorii 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r. 
 • Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na jesień 2021 r.
 • Szczegóły dotyczące zasad konkursu, regulamin oraz informacje o nagrodach dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/siemens