Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała 840 wyświetleń

Obserwuj
O firmie

Jesteśmy biurem specjalizującym się w sporządzaniu kompleksowych dokumentacji projektowych w sektorze gazowniczym. Na rynku działamy od 1985 roku. W roku 2002 wdrożyliśmy system zarządzania jakością spełniający wymogi PN-EN ISO 9001:2000 potwierdzony certyfikatem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego nr 67/2002.

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu sieci, stacji gazowych, przyłączy gazu oraz instalacji wewnętrznych i przemysłowych. Zaprojektowaliśmy ponad 120 km sieci gazowych w trudnych warunkach miejskiej zabudowy. Realizujemy zadania związane z modernizacją wyeksploatowanej infrastruktury, rozwojem i gazyfikacją nowych obszarów a także z przyłączaniem odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów co do wysokiej jakości świadczonych usług.

Opracowujemy kompleksową dokumentację przetargową, budowlaną i wykonawczą pozwalającą Inwestorowi na przystąpienie do realizacji inwestycji.

Obszar naszego działania to:

 • sieci gazowe w pełnym zakresie ciśnień;
 • przyłącza gazu;
 • stacje i punkty redukcyjno-pomiarowe;
 • instalacje wewnętrzne;
 • instalacje technologiczne;
 • instalacje AKPiA;
 • projekty drogowe.

Na życzenie klientów indywidualnych występujemy o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej oraz organizujemy cały proces związany z dostawą paliwa gazowego. Rozwiązujemy kolizje projektowanych obiektów kubaturowych i drogowych z istniejącą infrastrukturą gazową.

W zależności od potrzeb naszych klientów oferujemy:

 • koncepcje lokalizacyjne;
 • uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane;
 • raporty i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • operaty wodno-prawne;
 • dokumentacje dla potrzeb uzgodnień UDT;
 • uzgodnienia branżowe;
 • projekty budowlane;
 • projekty wykonawcze;
 • projekty organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni;
 • kosztorysy;
 • ekspertyzy;
 • obliczenia wytrzymałościowe;
 • nadzory;
 • świadectwa charakterystyki energetycznej.

Języki, którymi mówimy język polski, język angielski
Możliwość zrealizowania praktyk Tak
Możliwość zrealizowania projektu studenckiego Tak
Możliwość zrealizowania pracy dyplomowej Architektura i biura projektowe, Budownictwo, Energetyka

Nic nie znaleziono

Informacje o firmie
Znajdź nas