Fundacja Edukacji Międzynarodowej 112 wyświetleń

Obserwuj
O firmie

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu jest jedną z trzech szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM). W szkole realizujemy podstawę programową MEN oraz dwa programy International Baccalaureate Organization (IBO): w pierwszej i drugiej klasie liceum jest to IB Middle Years Programme (MYP), a w klasie trzeciej i czwartej – IB Diploma Programme (DP). Oba te programy optymalnie przygotowują młodych ludzi do podjęcia wyzwań związanych ze studiowaniem na najlepszych uniwersytetach w Polsce i za granicą. Naszą filozofię nauczania opieramy na holistycznym podejściu do ucznia. Wierzymy, że dzięki temu nasi absolwenci osiągają sukces nie tylko w sferze akademickiej, ale i osobistej. W początkowym etapie nauki realizację polskiej podstawy programowej łączymy z założeniami MYP, które uwzględniają potrzebę wszechstronnego wykształcenia młodego człowieka. Nasi uczniowie wiedzą, jak mądrze dokonywać wyborów i co zrobić, żeby pasja uczenia się pozostała na całe życie. Kształtują w sobie cechy i postawy pomagające prawidłowo funkcjonować w zglobalizowanym świecie. Obok oferty zajęć podstawowych stale rozwijamy blok zajęć dodatkowych oraz program wolontariatu. Komunikacja stanowi dla nas bardzo ważny aspekt, dlatego oferujemy nauczanie dwujęzyczne i w języku angielskim. Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim jest niezbędna, by studiować za granicą, uzyskać dobrą pracę i podróżować, a także poszerzać swoją wiedzę i rozwijać hobby. Oferujemy też naukę drugiego języka obcego (niemieckiego lub hiszpańskiego). Oczywiście nie zapominamy o języku polskim, bo uważamy, że sprawne i piękne posługiwanie się językiem ojczystym jest bazową cechą wykształconego, kulturalnego człowieka. Kolejnym wyróżnikiem oferty naszej szkoły jest międzynarodowy Program Sportowy “Wolves”, w ramach którego uczniowie nie tylko rozwijają sprawność fizyczną i poznają wiele dyscyplin sportu, ale uczą się też samodyscypliny, poznają zasady fair play i zdrowej rywalizacji oraz uczą się o sporcie i zdrowym trybie życia w szerokim kontekście międzykulturowym.


Języki, którymi mówimy język polski, język angielski

Nic nie znaleziono

Informacje o firmie
Znajdź nas