Fundacja Ładne Histore 36 wyświetleń

Obserwuj
O firmie

Fundacja  Ładne Historie to grupa działaczek i działaczy, którzy od kilku lat rozwijają projekty związane z animacją i edukacją kulturalną, wspieraniem lokalnych społeczności, promowaniem dziedzictwa kulturowego oraz integrowaniu grup zagrożonych wykluczeniem. Aktualnie rozwijamy nasze działania we Wrocławiu i szukamy wolontariuszek i wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w działania związane ze wsparciem mieszkanek i mieszkańców Placu Grunwaldzkiego w ramach projektu Plac Grunwaldzki OD_NOWA! Na osiedlu działamy już od jakiegoś czasu wspierając sąsiadki i sąsiadów w czasie pandemii COVID-19, prowadząc akcje animacyjne dla dzieci, oraz rozmawiając z mieszkańcami o ich potrzebach. Poprzez to działania chcemy zacieśniać więzi, pomagać potrzebującym i rozwijać lokalną sieć współpracy.

Osiedle Plac Grunwaldzki jest z całą pewnością przestrzenią pięknej, ikonicznej już architektury i ważnym obszarem w historii naszego miasta. Wierzymy, że jest także przestrzenią do nawiązywania trwałych relacji i rozwijania sąsiedzkiej solidarności.

Zapraszamy do działań, które pozwolą nam lepiej rozpoznać zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pokazać osobom przebywającym sporą część czasu na terenie osiedla (np. studentom), że korzystają z przestrzeni, która nie jest niczyja.

W najbliższym czasie skupimy się na działaniach skupionych na trzech rodzajach aktywności:

  1. Prowadzeniu ustnych wywiadów z mieszkańcami osiedla.

Na podstawie krótkiego formularza zbieramy wywiady z mieszkańcami na podstawie, których będziemy ukierunkowywać nasze działania na osiedlu. Oprócz tego stwarza to możliwość poznania mieszkańców osobiście przez studentów.

  1. Pomocy sąsiedzkiej.

Nawiązaliśmy współpracę z MOPS’em, dzięki czemu będziemy mieć dostęp do osób wyizolowanych społecznie, starszych i potrzebujących pomocy w różnych dziedzinach.

Ten rodzaj wolontariatu będzie opierał się na robieniu zakupów, wyprowadzaniu psów, przynoszeniu obiadów, czytaniu książek, osobom tego potrzebującym.

Działania te będą szczególnie ważne podczas prognozowanej „drugiej fali” pandemii COVID.

  1. Działaniach animacyjnych, adresowanych do osiedlowej społeczności- głównie dzieci.

We wrześniu co tydzień prowadziliśmy akcje animacyjne dla dzieci (zajęcia sportowe, plastyczne, kreatywne, animacje muzyczne oraz ek0 warsztaty). W trakcie roku akademickiego również planujemy organizować podobne akcje.

 

Wszystko z zapewnieniem pełnych środków ochrony sanitarnej dla naszego wolontariackiego zespołu.

 

Nasi wolontariusze współpracują z nami na podstawie umów wolontariackich, a po zakończonej pracy otrzymują od nas referencje. Chętnie również nawiążemy współpracę w zakresie staży i praktyk.

Zakres i wymiar współpracy ustalamy indywidualnie.

Tymczasem zapraszamy do dołączenia na naszą grupę dla wolontariuszek i wolontariuszy na portalu Facebook, gdzie będziemy zamieszczać i dyskutować wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wolontariatu.

https://www.facebook.com/groups/1166693827048256/?source_id=111788837263533

Oraz do dołączenia do grupy – co tam na osiedlu? Która ma na celu stworzenia kanału komunikacyjnego dla osób realizujących działania/ akcje na osiedlu, a mieszkańcami.

https://www.facebook.com/groups/3261158120620200

Przesyłam również link do strony fundacji.

https://ladnehistorie.pl/

 

 

Pozdrawiam serdecznie!

Koordynatorka wolontariatu,

Karolina Gała

(tel. 660882119)

 

 

 


Języki, którymi mówimy język polski

Nic nie znaleziono

Informacje o firmie
    Liczba ogłoszeń 0
  • Adres ul. Długa 33 58-100 Świnica