METLAB 235 wyświetleń

Obserwuj
O firmie

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

METLAB świadczy usługi w dziedzinach pomiaru naprężeń mechanicznych (własnych, szczątkowych) oraz analizy austenitu resztkowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej.  Dysponujemy czterema dyfraktometrami produkcji kanadyjskiej firmy PROTO Manufacturing Ltd.:

  1. LXRD Stacjonarny dyfraktometr rentgenowski o maksymalnej mocy 2 kW, wyposażony w detektory PSSD oraz detektory MYTHEN produkcji firmy DECTRIS.

Głowica posiada kolimatory o średnicy od 0,5 mm do 4 mm oraz optykę polikapilarową skupiającą wiązkę w ognisku średnicy 100 μm.

Dysponujemy lampami rentgenowskimi o anodach Cr i Cu.

  1. iXRD Mobilny dyfraktometr rentgenowski o maksymalnej mocy 200 W stosowany do pomiarów w terenie lub na wielkogabarytowych konstrukcjach i częściach maszyn.

Urządzenie mieści się swobodnie w średniej wielkości samo-chodzie typu kombi

Głowica posiada kolimatory o średnicy od 0,5 mm do 4 mm. Dysponujemy lampami rentgenowskimi o anodach: Cr, Cu, Mn, Co, V, Ti.

  1. mXRD przenośny, najmniejszy tej klasy dyfraktometr na świecie.

Aparat jest wyposażony w lampę rentgenowską Cr o mocy 40 W, do pomiarów naprężeń głównie w stalach i stopach aluminium.

mXRD idealnie nadaje sie do zastosowania w terenie. Podobnie jak iXRD może być zasilany z przenośnego (turystycznego) generatora. Czas typowego pomiaru metodą sin2Psi to ok 1 – 2 min. Dzięki zastosowaniu detektorów Dectris – Mythen o wysokiej rozdzielczości dokładność pomiaru jest porównywalna z dużymi stacjonarnymi dyfraktometrami

  1. aXRD stolikowy dyfraktometr proszkowy o mocy 600W wyposażony w 640 kanałowy detektor Dectris Mythen 2R 1D oraz lampy Cu i Cr.

Skan w niskiej rozdzielczości trwa w 3 minuty a w wysokiej rozdzielczości 15 do 30 minut. Wysoka wydajność pod niskim kątem z doskonałymi pikami już od 1º. AXRD oferuje wszystkie funkcje zaawansowanego dyfraktometru proszkowego np. rozdzielczość FWHM <0,04º 2θ i dokładność kątową <± 0,02º Δ2θ w pełnym zakresie kątowym.

  1. Typowe zastosowania przedstawionych dyfraktometrów to np.:

– pomiar rozkładu naprężeń w warstwie wierzchniej po nawęglaniu, hartowaniu, kulowaniu…

Do bezinwazyjnego (beznaprężeniowego) usuwania warstw metalu stosujemy elektropolerkę 8818-V3

– pomiar zawartości austenitu szczątkowego po nawęglaniu.

Przy zastosowaniu cztero-punktowej metody (dwa piki dla Fea i dwa dla Feg)

Osiąga sie wysoką czułość – pomiar na poziomie 1% austenitu oraz wysoką powtarzalność i dokładność – 0,2% austenitu

Wiecej informacji o dyfraktometrach PROTO na stronie: www.protoxrd.com


Języki, którymi mówimy polski, angielski, niemiecki
Możliwość zrealizowania pracy dyplomowej badania-i-rozwoj, chemia

Nic nie znaleziono

Informacje o firmie