ANKIETA EWALUACYJNA DLA MENTORÓW – Mentoringowy Program Rozwojowy 2019/2020

ANKIETA EWALUACYJNA DLA MENTORÓW – Mentoringowy Program Rozwojowy 2019/2020

Jak często odbywały się Wasze spotkania?
Ile odbyło się spotkań DO czasu ogłoszenia pandemii czyli do 13 marca br.?
Ile odbyło się spotkań po 13 marca br.?
Czy DO czasu ogłoszenia pandemii spotkania były osobiste czy zdalne ?
W jaki sposób po ogłoszeniu pandemii spotykałeś się z z mentee/mentees? ? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Czy kontakt online był satysfakcjonujący?
Napisz dlaczego był satysfakcjonujący:
Napisz dlaczego NIE był satysfakcjonujący:
Czy czułeś/aś zainteresowanie ze strony mentee/mentees Waszym procesem, po ogłoszeniu pandemii ?
Czy uważasz, że Wasza komunikacja ( rozmowy, wypowiedzi, intencje) poprzez komunikatory była zrozumiała dla obu stron?
Czy przekazywałeś mentee zadania do wykonania  podczas trwania pandemii?
Czy zagadnienia, tematy, zadania  do pracy były możliwe do realizacji w formie zdalnych spotkań?
Określ stopień swojej motywacji do spotkań PRZED ogłoszeniem pandemii na skali 1-5.
Określ stopień swojej motywacji  do spotkań PO ogłoszeniu pandemii na skali 1-5.
Czy mentoring był dla Ciebie cennym/ważnym doświadczeniem życiowo?
Czy mentoring był dla Ciebie cenny/ważny zawodowo?
Czy zamierzasz podtrzymać współpracę z mentee/mentees po oficjalnie zakończonym programie mentoringowym?
Jaki  charakter będzie miała Wasza relacja po zakończonym programie mentoringowym?
Czy zmieniłbyś coś w organizacji programu mentoringowego realizowanego przez BK PWR?
Napisz co byś zmienił:
Czy poleciłbyś mentoring innym kandydatom na mentora?
Czy chciałbyś pełnić rolę mentora w kolejnej edycji 2020/2021?
Czy chciałbyś pełnić rolę mentora również w sytuacji gdy cały proces miałby charakter zdalny?
Czy chcesz rozpocząć inny rodzaj współpracy z uczelnią?
Zaznacz jakim rodzajem współpracy z uczelnią byłbyś zainteresowany/a (możliwe wiele odpowiedzi)