ANKIETA EWALUACYJNA DLA MENTORÓW – Mentoringowy Program Rozwojowy 2020/2021

ANKIETA EWALUACYJNA DLA MENTORÓW – Mentoringowy Program Rozwojowy 2020/2021

Jak często odbywały się Wasze spotkania?
Ile odbyło się spotkań przez cały czas trwania Mentoringowego Programu Rozwojowego?
W jakiej formie odbywały się spotkania z mentee/es?
Czy kontakt online był satysfakcjonujący?
Napisz dlaczego był satysfakcjonujący:
Napisz dlaczego NIE był satysfakcjonujący:
Czy czułeś/aś zainteresowanie ze strony mentee/mentees Waszym procesem?
Czy uważasz, że Wasza komunikacja ( rozmowy, wypowiedzi, intencje) poprzez komunikatory była zrozumiała dla obu stron?
Czy przekazywałeś mentee zadania do wykonania podczas trwania procesu?
Czy zagadnienia, tematy, zadania  do pracy były możliwe do realizacji w formie zdalnych spotkań?
Czy mentoring był dla Ciebie cennym/ważnym doświadczeniem życiowo?
Czy mentoring był dla Ciebie cenny/ważny zawodowo?
Czy zamierzasz podtrzymać współpracę z mentee/mentees po oficjalnie zakończonym programie mentoringowym?
Jaki charakter będzie miała Wasza relacja po zakończonym programie mentoringowym?
Czy zmieniłbyś coś w organizacji programu mentoringowego realizowanego przez BK PWR?
Napisz co byś zmienił:
Czy poleciłbyś mentoring innym kandydatom na mentora?
Czy chciałbyś pełnić rolę mentora w kolejnej edycji 2021/2022?
Czy chcesz rozpocząć inny rodzaj współpracy z uczelnią?
Zaznacz jakim rodzajem współpracy z uczelnią byłbyś zainteresowany/a (możliwe wiele odpowiedzi)
Czy chciałabyś /chciałbyś uczestniczyć w programie mentoringowym, w którym rekrutacja do programu jest ciągła - bez ograniczeń w postaci daty rozpoczęcia i zakończenia procesu zaplanowanych przez organizatorów - Biuro Karier PWr?
 
Opis współpracy z mentee:
- relacja z wybranym mentee trwa w zależności od potrzeb oraz w czasie określonym przez parę, po zakończonej relacji, kolejny student ma możliwość skorzystać ze spotkań mentoringowych.
- Mentor po każdej zakończonej relacji decyduje czy ma możliwość wejść w proces z nowym mentee