ANKIETA EWALUACYJNA – współpraca z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej

Celem ankiety jest poznanie opinii pracodawców na temat poziomu zadowolenia ze współpracy z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej na rzecz rozwoju oraz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni. Zebrane opinie posłużą do oceny organizowanych i współorganizowanych działań, a jednocześnie zostaną wykorzystane do podniesienia jakości tego typu przedsięwzięć w przyszłości.
Ankieta jest anonimowa i dobrowolna!

 

Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości współpracy z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej? *
W jakich działaniach BK PWr firma brała udział do tej pory?
W jakich działaniach opartych na współpracy BK PWr oraz firmy najchętniej wzięli by Państwo udział? *
Czy współpraca z Biurem Karier PWr spełniła Państwa oczekiwania? *
Prosimy o uzasadnienie
W jaki sposób, według Państwa, w przyszłości należy organizować spotkania z pracodawcami, aby były interesujące dla studentów i spełniały oczekiwania firm? *