Badanie poziomu zadowolenia pracodawców z absolwentów Politechniki Wrocławskiej

Welcome to your Badanie poziomu zadowolenia pracodawców z absolwentów Politechniki Wrocławskiej

Czy w przeciągu ostatniego roku zatrudnili Państwo absolwentów Politechniki Wrocławskiej? *
Jak oceniają Państwo kompetencje zatrudnionych absolwentów Politechniki Wrocławskiej? *
Dlaczego zdecydowali się Państwo na zatrudnienie absolwentów Politechniki Wrocławskiej? *
Czego według Państwa brakuje absolwentom Politechniki Wrocławskiej? *
Jakie mają Państwo uwagi co do sposobu kształcenia studentów na Politechnice Wrocławskiej?