CRC 2020 Cloud Development and Operations

CRC 2020 Cloud Development and Operations

E-mail
Imię i nazwisko/ Name and Surname
Telefon/Phone
Uczelnia/University
Wydział/Faculty
Kierunek/Field of study
Stopień studiów/Study level
Rok studiów/ Year of study