CRC 2020 Data Protection in IT

Zapisy zostały zakończone w dniu 8 marca 2020 r.