Mentoring – ankieta dla mentee

ANKIETA EWALUACYJNA DLA MENTEE – Mentoringowy Program Rozwojowy 2019/2020

Jak często odbywały się Twoje spotkania z mentorem?
Ile odbyło się spotkań DO czasu ogłoszenia pandemii czyli do 13 marca br.?
Ile odbyło się spotkań po 13 marca br.?
Czy DO czasu ogłoszenia pandemii spotkania były osobiste czy zdalne ?
W jaki sposób po ogłoszeniu pandemii spotykałeś się z mentorem ? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Czy kontakt online był satysfakcjonujący?
Napisz dlaczego był satysfakcjonujący:
Napisz dlaczego NIE był satysfakcjonujący:
Czy wolisz kontakt online od bezpośredniego?
Czy czułeś/aś zainteresowanie ze strony mentora, Tobą i Waszym procesem, po ogłoszeniu pandemii ?
Czy uważasz, że Wasza komunikacja z mentorem ( rozmowy, wypowiedzi, intencje) poprzez komunikatory była zrozumiała dla obu stron?
Czy otrzymywałeś zadania od mentora  podczas trwania pandemii?
Czy zagadnienia, tematy, zadania do pracy z mentorem były możliwe do realizacji w formie zdalnych spotkań?
Określ stopień swojej motywacji do spotkań PRZED ogłoszeniem pandemii na skali 1-5.

Określ stopień swojej motywacji  do spotkań PO ogłoszeniu pandemii na skali 1-5.

Czy mentoring pomógł Ci w zweryfikowaniu wybranego obszaru zawodowego, co skutkuje decyzją o zmianie zawodu?
Czy mentoring pomógł Ci zweryfikować wybór kierunku studiów, co spowoduje zmianę wykształcenia ?
Czy mentoring utwierdził Cię w słuszności wyboru kierunku studiów?
Czy mentoring utwierdził Cię w słuszności wyboru obszaru zawodowego?
Czy poleciłbyś mentoring innym studentom?
Czy zmieniłbyś coś w organizacji programu Mentoring dla Studentów?
Napisz co byś zmienił:
Czy chcesz podtrzymać współpracę z mentorem po oficjalnie zakończonym programie mentoringowym?
Jaki  charakter będzie miała Wasza relacja po zakończonym programie mentoringowym?
Czy uczestnictwo w projekcie  zmotywowało Cię, do wzięcia udziału w przyszłym roku akademickim w innych programach/projektach przygotowujących do wejścia na rynek pracy?