Baza tematów prac dyplomowych

Studentko, Studencie,
poniżej znajdziecie tematy prac dyplomowych, które możecie realizować wspólnie z Pracodawcami.

O firmie:

Przedsiębiorstwo Hak otrzymało status Centrum Badawczo Rozwojowe decyzją nr 8  /Org/11 Ministra Właściwego do spraw Gospodarki, w oparciu o ustawę z dnia 30 maj 2008 , Dz. U. z 2008 nr 116 , poz. 730

Główną działalnością Centrum jest prowadzenie badań o charakterze stosowanym i przemysłowym w dziedzinie mechaniki, automatyki oraz budowy maszyn przede wszystkim w obszarze transportu bliskiego i utrzymania ruchu.Ponadto centrum zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i upowszechnianiem nowoczesnych technologii mających na celu poprawę bezpieczeństwa, wydajności oraz ergonomiczności urządzeń.

Przedsiębiorstwo Hak zaprasza  do pisania prac magisterskich studentów z Wydziału Mechanicznego, kierunki: Budowa Maszyn, Mechatronika, Automatyka, Robotyka i Automatyzacja Procesów, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji , którzy przy współpracy z poszczególnymi działami naszego Przedsiębiorstwa (Dział Konstrukcyjny, Dział Technologiczny , Logistyka, Kontrola Jakości , Automatyka i Dział Produkcyjny) będą mieli możliwość pisania pracy i uzyskania fachowej pomocy.

Proponowane tematy prac:

  1. Zastosowanie druku 3D przy wykonywaniu części zamiennych wciągarek łańcuchowych.
  2. Badanie możliwości zastosowania materiału PA12 do wykonania koła łańcuchowego orzechowego we wciągarce zamontowanej w Przedsiębiorstwie HAK Sp. z o.o.
  3. Opracowanie programu komputerowego do tworzenia ofert i wycen suwnic natorowych jedno i dwudźwigarowych w zależności od zmiennych parametrów tj. udźwig, rozpiętość, grupa natężenia pracy, wysokość podnoszenia, prędkość jazdy i podnoszenia przy wykorzystaniu bazy danych poddostawców podzespołów Przedsiębiorstwa HAK.
  4. Optymalizacja procesu malowania konstrukcji stalowych w warunkach Przedsiębiorstwa HAK w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni i trwałości powłoki malarskiej. Dobór zestawów malarskich.
  5. Dobór mocy napędów jazdy suwnic jedno i dwudźwigarowych w zależności od od grupy natężenia pracy, prędkości jazdy, obciążenia i warunków pracy. Opracowanie typoszeregu czołownic.
  6. Nadzór stanu technicznego urządzeń dźwignicowych.
  7. Dobór GNP urządzeń transportu bliskiego na podstawie założonego procesu logistycznego.
  8. Przegląd specjalny a bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń UTB, które osiągnęły swój resurs.
  9. Harmonogramowanie i planowanie w jednostkowej produkcji prototypowej.
  10.  Zarządzanie kontraktem oraz współpraca z klientem w projekcie prototypowych urządzeń.

Kontakt:

Małgorzata Malinka
Specjalista ds. Personalnych
tel. +48 (71) 349 35 45 wewn. 152
tel. mob. +48 506 119 226
e-mail: m_malinka@hak.com.pl

Anna Pitulec
Dyrektor ds. Personalnych
tel. +48 (71) 349 35 45 wewn. 150
tel. mob. +48 692 197 662
e-mail: a_pitulec@hak.com.pl