BK UP! 2023 JESIEŃ Harmonogram

Zasady udziału w programie

Cykl BK UP! jest przeznaczony dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

  1. Możesz uczestniczyć w maksymalnie 2 szkoleniach stacjonarnych, realizowanych w ramach BK UP! Wyboru dokonujesz przy zapisach na zajęcia. Nadprogramowe zapisy usuwamy.
  2. Możesz wziąć udział we wszystkich szkoleniach on-line.
  3. Pierwszeństwo w zapisach mają studenci, którzy wzięli udział w ankiecie o potrzebach szkoleniowych. Jeśli wypełniając ankietę podaliście Wasz adres mailowy otrzymacie powiadomienie o uruchomieniu zapisów.
  4. Aby zapisać się na szkolenie, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Poniżej sprawdzisz listę dostępnych szkoleń. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod opisem szkolenia.
  5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na szkoleniach stacjonarnych jest ograniczona do 30. Kolejne osoby są wpisywane na listę rezerwową.
  6. Jeśli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, na które się zapisałeś – zwolnij miejsce.
  7.  Wszystkie szkolenia w ramach BK UP! 2023 JESIEŃ odbywają się on-line w dniach 27.11- 1.12 2023 r.

SZKOLENIA STACJONARNE

 • poniedziałek 27 listopada godz. 9:15 (sala 1.05 bud. H14)

  Jak narzędzia i metodologię BIM stosuje się na projektach budynków przemysłowych?

  Wiedza nabyta podczas szkolenia: wiedza teoretyczna o narzędziach i metodach BIM stosowanych w projektach przemysłowych, takich jak:

  – inwentaryzacja z wykorzystaniem skanowania 3D (chmura punktów);
  – stosowane oprogramowanie;
  – wymiary BIM 4D, 5D itd.;
  – platformy wymiany danych CDE;
  – programowanie wizualne Dynamo;
  – rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR);

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Szkolenie jest szczególnie dedykowane studentom architektury, budownictwa, elektrotechniki oraz inżynierii środowiska, którzy rozważają karierę zawodową w biurze projektowym pracującym z wykorzystaniem metodologii i narzędzi BIM.

  Studenci posiądą głównie wiedzę teoretyczną, która może stać się punktem wyjścia do zdobycia – w dalszej kolejności – wiedzy praktycznej:

  – zapoznanie się z różnymi technologiami i kontekstem ich wykorzystania podczas projektu;
  – zrozumienie, jakie zalety przynosi stosowanie metodologii BIM dla wszystkich uczestników procesu budowlanego;

  Program szkolenia:

  1. Przedstawienie prowadzącej i planu szkolenia

  2. Safety moment

  3. Wprowadzenie do BIM – nomenklatura, use case

  4. Opis i założenia do omawianego projektu

  5. Rozpoczęcie projektu:
  – kompletowanie zespołu i role w procesie BIM-owym;
  – dokumenty EIR i BEP;
  – inwentaryzacja stanu istniejącego z wykorzystaniem chmury punktów;

  6. Realizacja projektu:
  – kosztorysowanie z wykorzystaniem modelu (BIM 5D);
  – koordynacja 3D;
  – programowanie wizualne Dynamo;
  – platformy wymiany danych CDE;
  – praca w rozproszonym teamie z wykorzystaniem chmury;
  – wizualizacje i animacje oraz VR;
  – implementacja modeli technologicznych.

  7. Faza budowy:
  – koordynacja 3D modeli warsztatowych wykonawców poszczególnych pakietów;
  – organizacja placu budowy z wykorzystaniem modeli BIM;
  – raportowanie zaawansowania budowy i harmonogramowanie z wykorzystaniem modeli BIM;
  – modelowanie tymczasowych zabezpieczeń na budowie.

  8. Zakończenie budowy:
  – model powykonawczy,
  – chmura punktów powykonawcza;
  – przygotowanie modelu pod FM (facility management).

  9. Podsumowanie

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadząca: Katarzyna Frydrych – BIMowiec od lat nastu, trener od kilku. Na co dzień pracuje, jako BIM Manager w PM Group Polska i buduje strukturę BIM przez rozwój działu oraz kompetencje w zespołach projektowych. Założycielka społeczności i spotkań praktyków BIM Meetup Polska. Prowadzi szkolenia z oprogramowania Revit, Navisworks, z BIM Koordynacji i Managementu. Absolwentka kierunku architektura Politechniki Wrocławskiej.

 • poniedziałek 27 listopada godz. 13.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Dobre praktyki z podziału obowiązków między IT a Cyber Security w Grupie EFL

  Wiedza nabyta podczas szkolenia: praktyczna wiedza z umiejscowienia działu Cyber Security w dużej organizacji. Styk współpracy z działem IT – wspólne wyzwania, projekty, ograniczenia na podstawie zadań w Grupie EFL.

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  – poznanie za i przeciw współpracy między Cyber Security i IT w dużej organizacji
  – zrozumienie pracy Sekcji Utrzymania i wpływ na pracę zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo
  – poznanie procesów związanych z pracą sekcji utrzymania odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo
  – praktyczna wiedza z rozwiązań, jakie podejmowane są w dużych firmach w obrębie ochrony danych

  Program szkolenia:

  – umiejscowienie działu Cyber Security w organizacji i Sekcji Utrzymania Usług IT w Grupie EFL
  – wspólne zadania, wyzwania
  – cyberbezpieczeństwo a projekty IT – zakres odpowiedzialności zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo
  – sesja Q&A

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący:

  Bartosz Lewszuk – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Informacji – od paru lat związany z firmą. Jego zadaniem jest zapewnienie kompleksowego podejścia do cyberbezpieczeństwa. CISO wspiera wykrywanie zagrożeń, zapobiega ich materializacji i łagodzi skutki, jednocześnie pamiętając o misji organizacji.
  Michał Para – Kierownik Bezpieczeństwa IT – również od paru lat związany z EFL-em. Odpowiada za bezpieczeństwo informacji od strony IT w Grupie EFL.

 • poniedziałek 27 listopada godz. 15.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Czy za udanym projektem stoi jeszcze lepszy proces?  – inicjacja projektu w branży IT. 

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  1. Cykl/fazy projektu.
  2. Dlaczego początkowe fazy projektu są kluczowe dla jego sukcesu?
  3. Analiza biznesowa i wstęp do zarządzania projektem – co trzeba wiedzieć i jak się tego dowiedzieć aby z sukcesem zainicjować projekt? (Od tego momentu praca ze studentami na przykładzie projektu prowadzącego (case study)).
  4. Czym są procesy i dlaczego są istotne w projektach?
  Wybrane metody analizy biznesowej.
  5. Czym jest zakres projektu (project scope)?
  Kim są interesariusze (stakeholders)?
  6. Jak określać cele w projekcie?

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  1. Myślenie strategiczne – spojrzenie na ogół firmy i rolę projektu w nim.
  2. Dobór metod analizy biznesowej.
  3. Identyfikacja procesów.
  4. Podstawy zarządzania interesariuszami.
  5. Podstawy definiowania zakresu projektu.
  6. Korzystanie z metod określania celów w projektach.

  Program szkolenia:

  1. Wstęp i teoria (10 min):
  a) Wstęp o BPX i prowadzącym.
  b) Wstęp do projektów – jaki jest cykl projektu, dlaczego pierwsze fazy są kluczowe dla sukcesu, podstawowe terminy.
  2. Warsztaty:
  a) Wprowadzenie do case study.
  b) Jak zacząć pracę nad inicjacją projektu na podanym przykładzie:
  – Jakich informacji potrzebujemy i jak je zdobyć aby zacząć inicjację projektu i określić jego zakres?
  – Jakich metod możemy użyć do analizy biznesowej? Jakie są ich plusy i minusy
  – Czy i do czego potrzebna jest znajomość procesu?
  – Interesariusze + macierz + omówienie.
  – Sposoby określania celów projektu.
  pytania (10 min)

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Jakub Jezierski – Project Leader w BPX z doświadczeniem w sprzedaży i rozwoju biznesu w dziedzinie rozwiązań ERP.

  Jego podejście skupia się na osiąganiu celów poprzez zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb partnerów biznesowych.

  Zdecydowany zwolennik automatyzacji procesów, transformacji cyfrowej oraz podejmowania decyzji opartych na danych. Jego umiejętności i wiedza zostały potwierdzone certyfikatami Scrum oraz Design Thinking.

 • wtorek 28 listopada godz. 9.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Zakuć, zdać, zapamiętać! Znajdź najskuteczniejszą dla ciebie technikę uczenia się.

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Podczas szkolenia dowiesz się:
  – Jak proces uczenia przebiega w mózgu?
  – Jak się skutecznie skoncentrować i nie rozpraszać?
  – Dlaczego obecnie obowiązujące modele nauki nie są skuteczne?
  – Jak wybrać metodę nauki dopasowaną do naszych indywidualnych predyspozycji.
  – Jakie są dostępne nieortodoksyjne metody nabywania wiedzy.

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Podczas szkolenia pozyskasz:

  – Świadomość indywidualnych potrzeb w dziedzinie uczenia się.
  – Umiejętność wyboru techniki dopasowanej do siebie.
  – Zdolność korzystania z nowych metod nauki.
  – Umiejętność stosowania tricków ułatwiających uczenie się.

  Program szkolenia:

  1. Jak się uczymy? Mniej lub bardziej skuteczne metody stosowane przez studentów.
  2. Biologiczne podstawy uczenia się – jak działa mózg i dlaczego ważne są emocje.
  3. Różnice indywidualne w procesie zdobywania wiedzy.
  4. Problemy z koncentracją i dystraktory.
  5. Mniej lub bardziej znane modele uczenia się – przykłady i praktyka.
  6. Dlaczego nauka nie kończy się w chwili uzyskania dyplomu.

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadząca: Dominika Kobiela, Psycholog i trener biznesu. Ekspert ds. employer brandingu i komunikacji, a także rekrutacji oraz procesów HR.

 • wtorek 28 listopada godz. 11.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Analiza danych na przykładzie Power BI

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Prelekcja będzie oparta na przykładzie wykorzystania narzędzia Power BI. Osoby biorące udział poznają ogólnie panujące trendy w analizie danych oraz podstawową wiedzę na temat wykorzystania Power BI w praktyce.

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Power BI to jedno z najszerzej na świecie wykorzystywanych rozwiązań w obszarze Business Intelligence. Szeroka perspektywa i przełożenie wiedzy na obraz jest dziś pożądaną kompetencją. Zdecydowana większość firm zaczyna już wymagać znajomości tego narzędzia na równi z Excelem.

  Program szkolenia:

  Trendy. Metody. Sposoby. Przykłady. Pytania

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Grzegorz Chojnacki, Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży, Grupa Colian

 • wtorek 28 listopada godz. 13.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Zarządzanie projektem i zmianą

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Uczestnicy szkolenia poznają różnice pomiędzy zarządzaniem projektem, a zarządzaniem zmianą. Studenci zostaną zapoznani z metodykami zarządzania projektami (podejście zwinne – Agile, podejście ekstremanlne, podejście usprawniające oraz tradycyjne – kaskadowe). Opowiemy również kto jaką pełni rolę w zespole projektowym oraz jakie wiążą się z tym obowiązki i uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji. Podczas szkolenia przedstawimy w jaki sposób planować projekt oraz jakich narzędzi do tego użyć.

   

  Program szkolenia:

  1. Definicja projektu oraz zmiany.
  2. Omówienie podejść zarządzania projektem.
  3. Role projektowe.
  4. Planowanie
  5. Cele i narzędzia.
  6. Q&A

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Łukasz Kupczyk, Senior Operations Manager w Amazon WRO2, Dominika Paluch, HR Business Partner w Amazon POZ1

 • środa 29 listopada godz. 9.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Modelowanie systemowe jako narzędzie w rękach Agile Coacha

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Skuteczne wzorce postępowania w zwinnym zarządzaniu rozwojem produktu.

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Umiejętność znajdowania głębokich zależności w istniejących i planowanych procesach poprzez modelowanie systemowe.

  Program szkolenia:

  Use case: Istniejący zespół wytwórczy od dłuższego czasu tkwi w stagnacji. Istnieje długa lista potencjalnych planów działania.
  W małych grupach spróbujemy znaleźć optymalne rozwiązanie, bazując na technice modelowania systemowego, badając zależności i promując ideę „slow thinking”.

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Andrzej Klose, Dyrektor Zarządzający Klose Brothers Polska. 20+ lat doświadczenia zawodowego w nowoczesnym biznesie. Samodzielne prowadzenie złożonych projektów w rozproszonych zespołach w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym. Wspieranie przedsiębiorstw w głębokich transformacjach organizacyjnych. Doświadczenie w stosowaniu różnorodnych metodyk projektowych – od kaskadowych po najbardziej zwinne. Trener i coach biznesu, speaker. Od lat blisko związany z branżą IT. CSD(R), CSM(R), CSPO(R), CLE(R)

 • środa 29 listopada godz. 11.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Jak zarabiać więcej budując wizerunek pasjonata i profesjonalisty;

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Celem warsztatów jest poznanie, jakie aspekty codziennego zachowania mają wpływ na budowanie zawodowego autorytetu niezależnie od płci i wieku. Dzięki temu zobaczysz i wypracujesz dla siebie najlepsze praktyki wspierające rozwój Twojej kariery zawodowej.

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  • Zobaczysz co ma wpływ na budowanie wizerunku zawodowego
  • Zobaczysz jak Twoje zachowanie, styl wypowiedzi, wygląd odbierają partnerzy biznesowi
  • Ocenisz swoją postawę i zachowania oraz wyznaczysz trend na przyszłość
  • Poznasz wskazówki wspierające osiąganie zamierzonych celów, dzięki odpowiedniej komunikacji.
  • Poznasz narzędzia wzmacniające poczucie pewności siebie i własnej sprawczości – przydatne również podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aplikacji o awans, podwyżkę.
  • Nauczysz się mówić o sobie w sposób zachęcający do współpracy

  Program szkolenia:

  1. Dlaczego wizerunek jest ważny.
  2. Co wpływa na to jak postrzegają nas inni.
  3. Komunikacja słowem i ciałem, czy tylko?
  4. Jakich błędów należy unikać w biznesowej komunikacji.
  5. Jak budować poczucie pewności siebie w pracy/firmie.
  6. Zasady dobrej autoprezentacji (co, jak, kiedy i dlaczego warto o sobie powiedzieć).

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadząca: Anna Wrzos- od 10 lat wspiera dorosłych ludzi w budowaniu zawodowego autorytetu. Jako Coach Kryzysowy w Biznesie pomaga przejść przez proces zmiany związany z wejściem na rynek pracy, wypaleniem zawodowym i przebranżowieniem. Na co dzień odpowiedzialna za rozwój kompetencji zawodowych w zakresie optymalizacji i doskonalenia procesów dla pracowników na różnych szczeblach kariery, zarówno bezpośrednio produkcyjnych jak również managementu. Jej pasją jest wzmacnianie potencjału ludzi, z którymi pracuję. Ceni sobie work life integration, dlatego poza pracą nurkuje, praktykuję Shinrin yoku. W wolnym czasie bierze udział w wolontariacie – w ostatnim czasie jako Lider i Sp. ds. szkoleń w Akademii Przyszłości.

 • czwartek 30 listopada godz. 9.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Praktyczne aspekty wdrożenia systemów ds. cyberbezpieczeństwa w obszarze OT

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Zapoznanie z aspektami formalno-prawnymi, którym podlega infrastruktura krytyczna w Polsce, Poznanie różnic miedzy obszarami OT i IT w kontekście cyberbezpieczeństwa, Nabycie wiedzy dotyczącej etapów wdrożenia systemu ds. cyberbezpieczeństwa w obszarze OT.

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Umiejętność identyfikowania systemów i usług odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w obszarze OT.

  Program szkolenia:

  1. Zdefiniowanie pojęć takich jak: OT, IT, infrastruktura krytyczna, cyberbezpieczeństwo, 2. Omówienie norm i aktów prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej w obszarze OT (IEC62443, ustawa KSC, NIS2), 3. Przedstawienie różnic miedzy obszarami OT i IT w kontekście cyberbezpieczeństwa, 4. Zidentyfikowanie systemów i usług odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w obszarze OT, 5. Omówienie etapów wdrożenia systemu ds. cyberbezpieczeństwa: a. Inwentaryzacja obiektu b. Analiza ryzyka c. Faza projektowa d. Faza testowa e. Etap wdrożenia f. Utrzymanie 6. Podsumowanie

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Paweł Sukiennik(Kierownik Projektów ds. Cyberbezpieczeństwa OT) lub Paweł Przygodzki (Dyrektor ds. Rozwoju)

 • czwartek 30 listopada godz. 11.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Zarządzanie ryzykiem a cyberbezpieczeństwo systemów OT

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Zapoznanie z aspektami formalno-prawnymi w zakresie zarządzania ryzykiem. Poznanie technik i metod wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa systemów OT.

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Nabycie umiejętności szacowania i definiowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów OT.

  Program szkolenia:

  Część teoretyczna: zdefiniowanie podstawowych pojęć dot. omawianego zakresu , przedstawienie najpopularniejszych norm i metodyk wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem Cześć praktyczna: Pokazanie znaczenia procesu zarządzania ryzykiem na cyberbezpieczeństwo systemów OT.

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Paweł Sukiennik(Kierownik Projektów ds. Cyberbezpieczeństwa OT) lub Paweł Przygodzki (Dyrektor ds. Rozwoju)

 • piątek 1 grudnia godz. 9.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Metody zarządzania (AGILE, SCRUM, LEAN)

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Po szkoleniu studenci będą znali różne filozofie oraz metodyki zarządzania projektami, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Obalimy często występujący mit, że Agile i Scrum to to samo. Ponadto metodyki zostaną przedstawione na bazie różnych projektów występujących w naszej firmie, w tym dużego projektu niemal idealnie scrumowego. Pokażemy jakie są różnice między teorią a praktyką i dlaczego w ogóle się one pojawiają 🙂

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Poznanie różnych filozofii oraz metodyk zarządzania projektami.
  Rozróżnianie Agile i Scrum.
  Zrozumienie pojęć na konkretnych przykładach biznesowych – projektach.

  Program szkolenia:

  1.Krótkie przedstawienie prowadzącej oraz firmy
  2.Zarys teoretyczny wraz z praktycznymi przykładami i odniesieniami do projektów prowadzonych w naszej firmie na temat filozofii i metodyk:
  3.Agile
  4.Scrum
  5.Lean i Kanban
  6.AgilePM
  7.Zakończenie
  8.Q&A

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadząca: Basia Trybulińska
  Project Manager w Ulam Labs, posiada certyfikację Profesional Scrum Master I oraz AgilePM Foundation i Practitioner. Zarządza 12-osobowym zespołem wytwarzającym oprogramowanie dla zagranicznego klienta. Uśmiechnięta, energiczna, uwielbiająca się rozwijać, ale też przekazywać wiedzę i doświadczenie innym.

 • piątek 1 grudnia godz. 11.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Jak nie stracić głowy? Zarządzanie sobą w czasie

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  zarządzanie sobą w czasie – przydatne aplikacje i narzędzia do planowania swojego czasu – dobre praktyki z biznesu – zapoznanie się z elementami Kanban

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  – planowanie harmonogramów – tworzenie „to do” list – korzystanie z Kanbana – umiejętność zarządzania swoim czasem

  Program szkolenia:

  szkolenie będzie teoretyczno – praktyczne gdzie przeplatana będzie teoria z praktycznymi ćwiczeniami i żywą dyskusją,

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadząca: Paulina Kacprzyńska- Majcher
  HR Officer | People & Organizational Development od 2020 w Diehl Controls Polska) Szkoleniowiec, Psycholog, coach z 10 letnim doświadczeniem.

 • piątek 1 grudnia godz. 13.15 (sala 1.05 bud. H14)

  Jak prawidłowo zarządzać projektem?

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Jak radzić sobie z problemami podczas zarządzania projektem (Nie ma rzeczy z którymi sobie człowiek nie jest w stanie poradzić)

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Praktyczne podejście, pułapki, jak poradzić sobie z opóźnieniami i niedotrzymaniem termin planu projektowego.

  Program szkolenia:

  1) Wprowadzenie – Przedstawienie Firmy
  2) Termin-Plan (Wyjaśnienie dlaczego jest taki ważny)
  3) Problemy życia codziennego na projekcie
  4) Kontrola
  5) Podział obowiązków w zespole projektowym
  6) Rozliczenie z powierzonych zadań
  7) Sukces i porażki
  8) Najczęściej spotykane problemy z klientami, dostawcami?
  9) Podsumowanie

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: mgr inż. Przemysław Michalak
  https://www.linkedin.com/in/przemysław-michalak-902a85166/details/experience/

SZKOLENIA ON-LINE

 • poniedziałek 27 listopada godz. 17.15 ON-LINE

  Cybersecurity, data protection – Endpoint Security.

  Cisco

  Uczestnik dowie się:

  • jak wygląda zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń końcowych
  • dlaczego bezpieczeństwo urządzeń końcowych jest równie ważne jak zabezpieczanie całej sieci teleinformatycznej w przedsiębiorstwach

  Program szkolenia:

  1. Co to jest Endpoint Security?
  2. Rodzaje cyberzagrożeń i analiza malware’u
  3. Macierz ATT&CK
  4. Jak działaja nowoczesne AV?
  5. Zainfekowany. I co dalej?

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Jakub Bobko, inżynier TACa z 5-letnim doświadczeniem

 • wtorek 28 listopada godz. 17.15 ON LINE

  Rekrutacja z punktu widzenia managera budującego zespół techniczny. 

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  Przebieg rozmowy rekrutacyjnej, kryteria wyboru kandydatów

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Umiejętność przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej, umiejętności zaprezentowania sie podczas spotkania rekrutacyjnego, kilka praktycznych wskazówek

  Program szkolenia:

  1. Ile rekruterów tyle kryteriów oceniania- na co głównie zwracają uwagę rekruterzy a na co managerowie rekrutujący do swoich zespołów?
  2. Mocne kwalifikacje to nie wszystko…….obecnie firmy sprawdzają też postawy, motywacje i dopasowanie kandydata do stanowiska i zespołu. Czy coś jeszcze jest ważne?
  3. Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna od podszewki i dlaczego nie zawsze przebiega zgodnie z planem
  4. Czego można się spodziewać podczas rekrutacji (na co być przygotowanym i ….nastawionym)
  5. Rekruter nie jest bezstronny , ocenia subiektywnie, ale….jest jedna cecha, które wg. najnowszych badań decyduje o przyjęciu kandydata
  6. Rozmowa rekrutacyjna to nie wywiad…..to nawiązywanie relacji
  7. Czego lepiej nie mówić na rekrutacji, ale pozostać uczciwym (czyli gra słów)
  8. Jakich pytań można się spodziewać rekrutując na stanowisko techniczne? Czy to tylko pytania czy też zadania do wykonania?
  9. Trudne pytania…TOP 5
  10. Zasady jakimi kieruje się rekruter i manager, szukając kandydatów do swojego teamu
  11. Odpowiedzi na pytania studentów

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Agnieszka Dutkiewicz- HR Manager oraz Rafał Zachwieja- Krajowy Kierownik Sprzedaży

 • środa 29 listopada godz. 13.15 ON LINE

  Próbna rozmowa rekrutacyjna na programistę Python i/lub C/C++ 

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  przygotowanie CV, kanały poszukiwania ofert, przygotowanie do rozmowy

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  komunikacja w trakcie rozmowy, rozwiązywanie problemów programistycznych

  Program szkolenia:

  1. przejrzenie kilku przykładowych CV i omówienie sposobu ich oceny,
  2. prezentacja przykładowej komunikacji mailowej i telefonicznej z kandydatem,
  3. omówienie etapów rekrutacji w naszej firmie
  4. przeprowadzenie przykładowej rekrutacji na zmianę z kilkoma kandydatami (po jednym pytaniu do każdego wybranego uczestnika)
  5. omówienie prawidłowej komunikacji odnośnie wymagań finansowych i innych oczekiwań kandydata
  6. omówienie procesu oceny kandydata przez rekruterów
  jeśli wystarczy czasu:
  7. prezentacja komunikacji mailowej/telefonicznej po rozmowie – przyjecię i odrzucenie kandydata
  8. omówienie możliwości negocjacji wynagrodzenia
  9. omówienie komunikowania wyjątkowych spraw: np. niepełnosprawności

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzący: Marcin Jasiński – Senior Software Engineering Manager, Patryk Górniak – Principal Software Engineer, Michał Szyszkowski – Senior Software Engineer

 • środa 29 listopada godz. 17.15 ON LINE

  Rozmowa rekrutacyjna – Jak dać się zaprosić? Jak przejść przez ATS? Jak się przygotować? Sprawdzone metody. 

  Wiedza nabyta podczas szkolenia:

  ROZMOWA REKRUTACYJNA – przygotowanie, przebieg, wnioski
  PROCES REKRUTERA – wyobrażenie „po drugiej stronie”

  Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

  Umiejętność korekty CV, przygotowania do rozmowy, analiza po rozmowach i wdrażanie zmian

  Program szkolenia:

  I. CV oczami rekrutera – jak i co pisać, by zwiększyć szanse na rozmowę rekrutacyjną?
  II. Rekruter w akcji – gdzie rekruter szuka kandydatów? (ogłoszenie to ostateczność)
  III. ATS – co to takiego i jak 'to’ pokonać?
  IV. Rozmowa – jak się przygotować? (obowiązkowe elementy)
  V. Efekty specjalne – czym zaskoczyć rekrutera i dać się zapamiętać?
  VI. Symulacja – czy jest dobrze? (kilka przykładów, podpowiedzi – zawsze działają!)

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadząca: Beata Kubacka. HR

 • czwartek 30 listopada godz. 13.15 ON LINE (ENGLISH)

  Project Management

  Knowledge acquired during the training:

  Introduction to Project Management: The Importance of Project Management, Key Concepts: Projects vs. Operations, The Role of a Project Manager.

  Project Management Fundamentals: Project Lifecycle phases, Project Initiation and Planning, Risk Management.

  Case Study: Sidel: Overview of Sidel, The role of a Project Manager in Sidel, Real World Application of Project Management.

  Effective Project Execution: Managing Project Teams and Resources, Scope Management, Quality Assurance and Control.

  Monitoring and Controlling: Performance Measurement and Tracking, Change Control Procedures, Earned Value Management for Progress Assessment.

  Communication and Documentation: The crucial role of Communication, Stakeholders communication, Reporting and documenting best practices.

  Project Closure and Lesson Learned: Finalizing and handing over projects, Capturing Lessons Learned for Continuous Improvement, Post-project evaluation.

  Concluding Remarks: Recap of key concepts, Consider Project Manager role in Sidel, Q&A.

  Skills acquired during the training:

  skills dedicated for positions: mechanic and automatic

  Training Program:

  1. Introduction to Project Management
  2. Project Management Fundamentals
  3. Case Study: Sidel
  4. Effective Project Execution
  5. Monitoring and Controlling
  6. Communication and Documentation
  7. Project Closure and Lesson Learned
  8. Concluding Remarks

  Register for training

  Speaker: Durante Emiliano (EPM Excellence Manage).

  SUMMARY OF SKILLS:
  Solid understanding of the project management methodologies, standards, and best practices. Excellent organizational and time management; Analytical thinking; Self-starter with a high level of ownership; Decision making; Active listening; Public speaking; Coaching and mentoring; Customer Management; Effective communication.

  Engineering Project Management Excellence Manager – Sidel – Dubai, UAE:
  • Enabling EPM (Project Managers and System Design) to better deliver projects
  • Ensuring QTC-E process and System Design guidelines and standards are followed
  • Providing consultancy, advice and support on demand to stakeholders and project team
  • Providing audit trails for large projects (both for quotation and execution) to ensure compliance
  • Interpreting M Cycle outputs and building action plans with project teams to have any major issue resolved
  • Becoming a source of training, guidance and mentoring for Project Managers and Layout Designers
  • Defining a set of project management standards, guidelines and methods that can be used consistently by Project Managers and Layout Designers
  • Reviewing project lessons learned identified and facilitating continuous improvement actions identified; Suggest applicability of lessons learned from other projects; Maintaining Project Lessons Learned repository
  • Collaborating with QTC-E process drivers team to ensure the QTC-E always accommodate business needs and meets customer needs
  • Accompanying and supporting the I&C engineering team when an high level project assessment is necessary to have data collection activities done, issue resolution activities accomplished and both corrective and preventive actions identified/ implemented
  • Implementing continuous improvement program for portfolio and resource management
  • Having a direct impact on the company P&L by cutting out project overruns.

 • czwartek 30 listopada godz. 17.15 ON LINE

  Rozmowa rekrutacyjna – nie daj się zaskoczyć

  Program szkolenia:

  1. Wyjaśnienie znaczenia rozmowy rekrutacyjnej jako kluczowego etapu procesu zatrudnienia.
  2. Omówienie różnych rodzajów rozmów rekrutacyjnych, takich jak rozmowy telefoniczne, wideo, osobiste i grupowe.

  3. Przygotowanie CV.
  4.Praktyczne wskazówki dotyczące wyglądu i zachowania podczas rozmowy.
  5. Szkolenie w zakresie umiejętności odpowiedzi na typowe pytania rekrutacyjne, takie jak pytania o doświadczenie, umiejętności i cele zawodowe.

  Zapisz się na szkolenie

  Prowadzące: Katarzyna Kowalik – Kierownik ds. rekrutacji i wizerunku pracodawcy/ Anna Kochańska – Młodszy Specjalista ds. rekrutacji i wizerunku pracodawcy