35 ATP webinar: Poznaj Mondelēz International od środka – szanse rozwojowe

Strona główna Events 35 ATP webinar: Poznaj Mondelēz International od środka – szanse rozwojowe

35 ATP webinar: Poznaj Mondelēz International od środka – szanse rozwojowe

Podczas  webinaru będziesz miał/a szanse dowiedzieć się ciekawych informacji o funkcjonowaniu, pracy i szansach rozwojowych w różnych działach Mondelēz International takich jak R&D, Produkcja, Planowanie, Zakupy i Logistyka. Dowiedz się jak współpraca między tymi działami sprawia, że nasze przepyszne produkty trafiają w ręce konsumentów na całym świecie.

Osoba prowadząca: Anna Matejuk – PCM Manager

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQzNGYzNWMtOGExNC00NGVmLTlkMWYtM2Q4ZGUzNDg0NjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218a01ad8-9727-498a-a47d-17374c6fd9f7%22%2c%22Oid%22%3a%2218f128be-1973-472d-9f2b-39f7e6dc0c83%22%7d

HARMONOGRAM wszystkich webinarów w ramach 35 ATP znajdziesz TUTAJ

Tagi:

Data

16 11 2021
Zakończone!

Czas

10:00 - 10:45
Kategorie
Mondelēz International

Organizator

Mondelēz International