35 ATP webinar: Siemens Digital Industries Software – Digitalizacja zmienia wszystko

Strona główna Events 35 ATP webinar: Siemens Digital Industries Software – Digitalizacja zmienia wszystko

35 ATP webinar: Siemens Digital Industries Software – Digitalizacja zmienia wszystko

Prowadzący: Michał Korzeń, Marian Gielmuda, Kacper Leszczyński

Podczas prezentacji, prowadzący opowiedzą o tym, czym zajmuje się wrocławski oddział firmy Siemens Digital Industries Software jak i o projektach nad którymi obecnie pracują.

Będą to między innymi:

  • brytyjski projekt okrętu podwodnego o napędzie atomowym przy zastosowaniu rozwiązań Siemens PLM;
  • możliwości oprogramowania do symulacji CFD – Simcenter STAR-CCM+ oraz o specyfice pracy jako Application Support Engineer;
  • specyfika pracy z systemami MOM (ogólny zarys systemu, wizualizacja, najważniejsze aspekty pracy).

Po zakończonej prezentacji prowadzący chętnie opowiedzą na wszelkie pytania związane z pracą w Siemens.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM4MTUxNWMtMDljOS00MGFhLWI1Y2EtNmY4YzQwOTY2M2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b5bd02b-92d2-40b2-9ffd-c9c94280c757%22%2c%22Oid%22%3a%223cffc09b-fa09-4de5-b044-21dc13046ced%22%7d

HARMONOGRAM wszystkich webinarów w ramach 35 ATP znajdziesz TUTAJ

 

Tagi:

Data

16 11 2021
Zakończone!

Czas

13:00 - 13:45
Kategorie
Siemens Digital Industries Software

Organizator

Siemens Digital Industries Software