Grzegorz Psiuk

Grzegorz Psiuk

Kierownik Techniczny Grupy
Oddział Dolny Śląsk
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Spółka koncernu Strabag

ZAPRASZAM STUDENTÓW WYDZIAŁÓW:

MOJE DOŚWIADCZENIE

OD 11 lat pracuje w koncernie Strabag, w trakcie pracy w koncernie uczestniczyłem w realizacji kontraktów na stanowiskach od inżyniera budowy po zastępcę dyrektora kontraktu. Realizowałem zadania na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich w mieście Wrocław jak również dla GDDKiA. Wartość kontraktów wahała się od 100 tyś PLN do 600 mln PLN. Większość realizowanych kontraktów w zakresie realizacji w mieście Wrocław jak i dla GDDKiA oparta była o warunki kontraktu FIDIC. Wiele kontraktów realizowałem w ramach zadań „projektuj i buduj”, głównie te największe dla GDDKiA (Budowa drogi S5) oraz dla DSDiK (Budowa wschodniej Obwodnicy Wrocławia) oraz dla miasta Wrocław (przebudowa ul. Nowowiejskiej oraz Podwale i Sądowej wraz z torowiskiem)

JESTEM MENTOREM PONIEWAŻ …
  •  Wiem że moja wiedza i doświadczenie może studentom PWR pomóc w ich rozwoju
  •  Sam chciałbym jako student mieć możliwość udziału w takim programie
MAM DO ZAOFEROWANIA MENTEE …
  •  Znajomość branży w różnych jej aspektach i ujęciach
  • Jako pracodawca, spostrzeżeń jakich pracowników szukają firmy
MOJE WYOBRAŻENIE DOTYCZĄCE RELACJI Z MENTEE TO …
  •  Poświęcenie swojego czas dla obopólnych korzyści 
  •  Czas poświęcony na ciekawe rozmowy nie jest czasem straconym
SZCZEGÓLNIE CENIĘ SOBIE …
  •  Szczerość
  •  Otwartość w relacjach