I edycja Konkursu “Innowacje w drogownictwie”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła I edycję konkursu „Innowacje w drogownictwie”.  Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018 – 2020/2021.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione w następujących kategoriach:

  • materiały i technologie drogowe,
  • inżynieria ruchu i rozwiązania BRD,
  • drogowe obiekty inżynierskie.

Zgłoszenia wraz z dwustronicowym streszczeniem pracy dyplomowej wysyłajcie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa lub na adres email: konkurs@gddkia.gov.pl w terminie do 23 lipca 2021 roku.

Nagroda w Konkursie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przyznawana jest w każdej z trzech kategorii tematycznych w wysokości:

  • I miejsce – 5 000 zł
  • II miejsce – 3 000 zł   
  • III miejsce – 2 000 zł

Więcej informacji o Konkursie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/4354/Konkursy