JOANNA DOBROCZYŃSKA

JOANNA DOBROCZYŃSKA

PMO LEAD & TEAM LEAD CREDIT SUISSE

ZAPRASZAM STUDENTÓW WYDZIAŁÓW:
W8, W10, W11


MOJE DOŚWIADCZENIE

W 2015 roku ukończyłam Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia.
W tym samym roku rozpoczęłam pracę w Credit Suisse w obszarze zarządzania projektami, w którym rozwijam się do dziś. Projekty, które wspieram są inicjatywami kilkuletnimi i wysokobudżetowymi.
Od 2016 pełnię funkcję managerską i obecnie prowadzę zespół składający się z 11 osób.

JESTEM MENTOREM PONIEWAŻ …

 • Szukam rozwiązań, a nie problemów,
 • Wiem jakie cele postawić i jakie działania podjąć, by pokierować swoją karierą,
 • Mam umiejętności nauczania (zarówno w środowisku uniwersyteckim, jak i  zawodowym)

MAM DO ZAOFEROWANIA MENTEE …

 • Jak znaleźć swoją unikalną cechę i przejść przez rozmowy rekrutacyjne ,
 • Jak budować trwałe relacje biznesowe,
 • Jak rozwiązywać problemy, szukać nieszablonowych rozwiązań i podejmować decyzje

MOJE WYOBRAŻENIE DOTYCZĄCE RELACJI Z MENTEE TO …

 • Uzgodnienie realistycznych celów i oczekiwań, które Mentee chce osiągnąć,
 • Otwarty dialog, lojalność i zaufanie,
 • Zaangażowanie

SZCZEGÓLNIE CENIĘ SOBIE …

 • Szczerą rozmowę o problemach, inaczej nie można ich rozwiązać,
 • Otwartość na dyskusję, sugestie i opinie