Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Proggy-Buggy Towel Contest 2021

*ENGLISH DESCRIPTION BELOW*

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym Proggy-Buggy, organizowanym przez firmę DataArt. Konkurs odbędzie się 25 maja o godzinie 17:00 online, w języku angielskim.

Firma czeka na praktykantów, studentów, programistów, testerów i poszukiwaczy wrażeń, którzy przemierzają Galaktykę, mają pojęcie o pisaniu programów w dowolnym języku, wiedzą co to znaczy “aplikacja konsolowa” i “standardowe strumienie wejścia/wyjścia” i lubią rozwiązywać problemy, które nie mają rozwiązań.

Zadania będą proste, a będzie ich 13.

Rozwiązanie każdego z nich polega na wykonaniu aplikacji konsolowej, której tekst źródłowy należy przesłać na serwer weryfikacyjny, wybierając język programowania z listy rozwijanej (dostępne języki: C, C++, Free Pascal, Java, Mono C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript).

Zwycięzcą zostanie uczestnik, który rozwiąże maksymalną liczbę zadań w najkrótszym czasie. Rozwiązania będą automatycznie sprawdzane na jednym serwerze dla wszystkich uczestników, dzięki czemu szybko wyłonimy zwycięzcę.

Wszystkie szczegóły oraz zapisy w linku >>> https://bit.ly/3w2UC2A

We are waiting for apprentices, students, developers, testers, and thrill seekers who travel across the Galaxy, have an idea of how to write programs in any language, know what “console application” and “standard input/output streams” mean, and like to solve problems that have no solutions.

The tasks will be simple, and there will be 13 of them.

The solution to any problem is to make a console application, the source text of which must be sent to the verification server by selecting a programming language from the drop-down list (available languages: C, C++, Free Pascal, Java, Mono C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript).

The winner will be the participant who solves the maximum number of problems in the shortest amount of time. The solutions will be automatically checked on a single server for all participants, thanks to which we will quickly determine the winner.

All details and registration in the link >>>>>> https://bit.ly/3w2UC2A