NOKIA – Summer Trainees 2021 – praktyki letnie

W tym roku praktyka skierowana jest dla studentów zainteresowanych rozwojem w technologiach związanych z programowaniem w: C++, Python, Front End, a także testowaniem oprogramowania i automatyzacją testów, stażem w laboratorium badawczo-rozwojowym, dokumentacją techniczną, projektowaniem graficznym oraz stanowiskami DevOps, Analyst oraz Machine Learning.

Praktykę można realizować w jednym terminie od 1 lipca do 30 września.                

Kto może odbyć praktykę:           

− studenci, którzy ukończyli minimum drugi rok studiów licencjackich lub inżynierskich oraz studenci studiów magisterskich na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych                 

− studenci nieposiadający wykształcenia kierunkowego, ale dysponujący wiedzą
z zakresu objętego tematyką praktyk i pasjonujący się zagadnieniami z obszaru telekomunikacji                 

− osoby, które znają język angielski na poziomie umożliwiającym codzienną komunikację.           

Co oferujemy:                   

 • Udział w ciekawych projektach przy tworzeniu najnowszych, przodujących technologii              
 • Pracę przy projektach pod okiem doświadczonych inżynierów                  
 • Zdobywanie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku    
 • Pracę w przyjaznym środowisku wśród ludzi o szerokich horyzontach     
 • 3 miesiące płatnego stażu                             
 • Dodatek finansowy dla osób spoza Wrocławia (przeznaczony dla osób zameldowanych poza Wrocławiem oraz niebędących studentami wrocławskiej uczelni)                
 • Elastyczny czas pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo              
 • Możliwość zatrudnienia na stałe po odbyciu stażu               

Chcesz rozwijać się wśród specjalistów jednej z czołowych firm telekomunikacyjnych na świecie?         

Nie zwlekaj – zaaplikuj już dziś! – https://nokiawroclaw.pl/careers/oferty-pracy/

Harmonogram:

Na aplikacje czekamy do 18.04.2021 – (zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane)       

22.04 – 23.04.2021 – zaproszenie zakwalifikowanych osób na test (kandydat otrzyma link do testu drogą mailową)

05.05 – 7.05.2021 – I etap – testy

13.05 – 04.06.2021 – II etap – rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które zdały test                    

01.07 – 30.09.2021 – realizacja praktyki letniej         

Masz pytania – napisz do nas: recruitment.wroclaw@nokia.com – odpowiemy!


This year our Summer Trainees program is dedicated to students who are interested to develop their skills in technologies such as: C++, Python, Front End, Integration and Testing and Test Automation, Laboratory Support, Technical Documentation, Graphic Design, DevOps, Analytics and Machine Learning.

Trainees start on 1st of July and ends on 30th of September.

Who can join Summer Trainees Program:

 • Students of Engineering, Telecommunications, Computer Science, Software Technology or have an equivalent education after 2nd year of education
 • Students of other faculties who are interested in telecommunications and have basic knowledge of trainees’ fields
 • Student who have good knowledge of English

What we offer:

 • Opportunity to work on the newest cutting edge technologies for the future mobile networks,
 • Friendly working environment in a team of experienced professionals,
 • An experience of working in international environment together with software engineers from all over the world,
 • 3 months of paid internship,
 • Accommodation Bonus for the students living outside Wrocław
 • Flexible working time (40 hours per week)
 • Possibility for long term contract after internship

Would you like to grow with us?

Do not hesitate – apply now! – https://en.nokiawroclaw.pl/careers/job-offer

Timetable:

We are looking forward to receiving your application until 18th of April (applications sent

22.04 – 23.04.2021 – online test invitation (you will receive the online test link via email)

05.05 – 7.05.2021 – tests

13.05 – 04.06.2021 – face to face interviews with candidates who will pass the test

01.07 – 30.09.2021 – internship

In case of any questions, feel free to contact us: recruitment.wroclaw@nokia.com!