Dyżurny Elektroenergetyk/ miejsce wykonywania pracy Dychów 42 wyświetlenia1 aplikacja

Zakres obowiązków

Pełnienie dyżurów, obsługa aparatury łączeniowej i sterowniczej, obsługa urządzeń elektroenergetycznych (turbozespołów wodnych wraz z instalacjami pomocniczymi, prace elektryczne i mechaniczne w zakresie utrzymania ruchu oraz porządku technologicznego na obiekcie, praca w ruchu ciągłym, zatrudnienie wiąże się z okresem przygotowawczym do samodzielnego objęcia stanowiska.

Zadania na stanowisku

  1. Wykonywanie poleceń Dyżurnego Inżyniera Ruchu w zakresie eksploatacji urządzeń.
  2. Prowadzenie eksploatacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Ciągła obserwacja ruchu urządzeń, właściwe i szybkie usuwanie drobnych uszkodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Sumienne wykonywanie odczytów oraz zapisów parametrów urządzeń energetycznych w dokumentach ruchowych.
  5. Organizowanie prac brygad remontowych zgodnie z obowiązującą instrukcją organizacji bezpiecznej pracy.
  6. Postępowanie według zasad bezpiecznego przygotowania stref pracy w pobliżu napięcia i pod napięciem.
  7. Przyjmowanie meldunków na temat obsady ruchowej oraz stanu urządzeń elektrowni przepływowych.

Oferujemy

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji

Więcej informacji

  • Tylko kandydaci mogą aplikować