Full Stack Java Developer – staż/praktyka 215 wyświetleń3 aplikacje

Realizacja stażu zawodowego zakłada zdobycie przez Stażystę następujących kompetencji i umiejętności:

 • Zaawansowane programowanie obiektowe w języku Java
 • Umiejętność posługiwania się frameworkiem Spring
 • Zastosowanie w praktyce paradygmatu Inversion-of-Control
 • Podstawowe umiejętności tworzenia komponentów aplikacji Webowej
 • Podstawowe umiejętności projektowania rozwiązań w bazach danych
 • Podstawowe umiejętności dotyczące techniki tworzenia oprogramowania TDD
 • Wiedzy z zakresu zwinnych technik tworzenia oprogramowania – Agile software development
 • Wiedzy z zakresu Continous Integration

Zakres obowiązków Stażysty

 • Zastosowanie wiedzy nabytej podczas studiów do rozwiązywania realnych problemów programistycznych
 • Realizacja zadań z najwyższą starannością
 • Bliska współpraca z członkami zespołu projektowego
 • Branie aktywnego udziału we wszystkich fazach pracy zespołu projektowego
 • Odbywanie stażu w dniach i godzinach ustalonych z opiekunem

Minimalne wymagania do podjęcia stażu

 • Umiejętność programowania obiektowego
 • Znajomość języka JAVA w wersji 1.8
 • Podstawowa znajomość frameworka Spring
 • Znajomość biblioteki JUnit
 • Podstawowa znajomość JavaScript i HTML
 • Znajomość języka SQL

 

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
Znajdź nas