Inżynier Budowy 58 wyświetleń

Obowiązki
• rejestracja, znajomość i analiza dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy,
• znajomość zadań produkcyjnych budowy,
• wykonywanie operatywnych harmonogramów oraz planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych,
• prowadzenie ewidencji zleceń roboczych,
• przygotowywanie raportów przerobowych, stanu zatrudnienia, itp.
• Prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy,
• opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku,
• udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych,
• dopilnowanie należytej jakości technicznej wykonywanych robót i prawidłowej organizacji stanowisk pracowniczych,
• sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy,
• przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców;
• obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne) i kontraktowej,
• obsługa komputera, znajomość programów: AutoCAD, programy kosztorysowe i kalkulacyjne,
• umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów produkcji/realizacji budowy,
• znajomość nowoczesnej techniki i technologii w budownictwie,
• zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole,
• komunikatywna znajomość języka Niemieckiego

 

Zapewniamy:

 • stałą, dobrze płatną pracę na podstawie umowy o pracę
 • bezpłatne zakwaterowanie w Niemczech
 • bezpłatny dowóz z miejsca zakwaterowania w Niemczech do pracy i z pracy
 • bezpłatną odzież roboczą i narzędzia
 • bezpłatne badania medycyny pracy
 • ubezpieczenie zdrowotne oraz gwarancję odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny
 • przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wypłaty niemieckiego zasiłku rodzinnego i zwrotu niemieckiego podatku
 • pomoc w organizacji wyjazdu,
 • niemieckie zameldowanie,
 • możliwość wyjazdu do domu co ok. 1,5 miesiąca na tygodniowy urlop płatny.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 600 00 33 85, 12 652 75 33, przesyłanie CV przez formularz aplikacyjny lub osobiste zgłaszanie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24.

Informujemy, że zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

 

 

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie