Inżynier Mechatronik 26 wyświetleń

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy osób chcących dołączyć́ do działu B+R w dynamicznej spółce technologicznej typu start-up.

Jesteśmy spółką̨ działającą̨ w branży nowych technologii. Naszym podstawowym obszarem działań́ są̨ badania i wdrażanie opracowywanych przez nas rozwiązań w przemyśle. Naszym celem jest rozwój i dostarczenie najwyższej jakości innowacyjnych produktów na rynek.

Inżynier Mechatronik

 

Zakres pracy:

 • projektowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, w tym: układów zasilania na bazie przetwornic impulsowych, układów pomiarowych i eksperymentalnych,
 • szybkie prototypowanie układów elektronicznych,
 • uruchamianie i testy układów elektronicznych,
 • przeprowadzanie pomiarów z wykorzystaniem aparatury pomiarowej,
 • projektowanie konstrukcji mechanicznych zawierających elementy optyki światłowodowej i objętościowej,
 • przeprowadzanie symulacji układów mechano-optycznych,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów poparte zrealizowanymi projektami lub praktycznym, minimum rocznym doświadczeniem w pracy,
 • znajomość środowiska oprojektowania elektroniki oraz mechaniki, np. Autodesk Eagle, Inventor, LTSpice,
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu układów mechanicznych,
 • doświadczenie w montażu układów elektronicznych w technologii THT i SMT,
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie posługiwania się̨ dokumentacją techniczną,
 • prawo jazdy kat. B.
 • kreatywność, umiejętność znajdowania rozwiązań, dokładność, sumienność i samodzielność w działaniu.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w projektowaniu układów optyki światłowodowej,
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów w językach C, C++ itp.,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu certyfikacji CE i RoHS urządzeń elektronicznych,
 • projektowanie urządzeń opto-mechanicznych.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego w unikalnym środowisku typu start -up technologiczny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach,
 • niezbędne narzędzia,
 • niepowtarzalną atmosferę pracy.

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Bierutowska 57-59.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nanores Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8982212066, REGON: 361709380, KRS: 0000561342

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

 • e-mail: rekrutacja (at) nanores.pl
 • adresem korespondencyjnym: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
  3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Usunięcia danych osobowych.
  5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Więcej informacji

 • Tylko kandydaci mogą aplikować
Udostępnij to ogłoszenie