Junior DEVOPS Consultant 991 wyświetleń13 aplikacji

Opis firmy

SE16N Sp. z o.o. jest firmą konsultingową wyspecjalizowaną w świadczeniu usług w zakresie wdrożeń informatycznych SAP w obszarze: technologii, integracji, programowania, zarządzania oraz obsługi powdrożeniowej. Dostarczamy usługi, oparte o najlepsze rozwiązania technologiczne SAP w obszarze baz danych, integracji, technicznym zarządzaniem systemem SAP. Naszym klientom zapewniamy kompleksową pomoc, począwszy od audytu systemu informatycznego, przez rekomendację i implementację rozwiązań, aż po edukację i wsparcie użytkowników oraz 24-godzinny HelpDesk. Jesteśmy złotym partnerem firmy SAP oraz partnerem Amazon Web Services.

Opis stanowiska

Do rozwijającego się oddziału firmy we Wrocławiu (zespół DevOps) poszukujemy studentów lat 3-5 kierunków informatycznych. Kandydat powinien posiadać przekrojową wiedzę IT – od warstwy sprzętowej do aplikacji.

Oferujemy

 • 1 miesiąc płatnych praktyk z możliwością zatrudnienia na stałe
 • pracę z najlepszymi specjalistami
 • możliwości rozwoju
 • świadczenia socjalne (obiady, karta Multisport, opieka medyczna)

Wymagania

 • Dostępność minimum 0,5 etatu
 • Zainteresowanie tematyką Cloud Infrastructure
 • Znajomość podstaw rozwiązań Cloud: IaaS, PaaS na platformach Azure, AWS, GCP
 • Znajomość podstaw administracji systemami Linux/Windows
 • Znajomość podstaw administracji procesów zarządzania systemami rozproszonymi
 • Znajomość narzędzi sieciowych Linux oraz umiejętność pisania skryptów bash/python
 • Znajomość zagadnień sieci komputerowych
 • Zaangażowanie w powierzone zadania
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność samodzielnego uczenia się
 • Skrupulatność, zwracania uwagi na szczegóły
 • Bardzo dobra znajomości języka angielskiego

Mile widziane:

  • Umiejętności programistyczne mile widziane
  • Znajomość zagadnień monitoringu
  • Znajomość narzędzi zarządzania konfiguracją typu Ansible, Puppet, Chef

Dodatkowe informacje

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzania przez spółkę SE16N sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ramach prowadzonej rekrutacji Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa zgoda jest jednak konieczna, jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w prowadzonych przez nas postępowaniach rekrutacyjnych, dla realizacji czynności wskazanych poniżej, obejmujących sprawdzenie posiadanych przez Państwa kompetencji i doświadczenia.
Wobec powyższego, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych przez Państwa dokumentach CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę SE16N sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. KEN 55/64, 02-797 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493463, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 PLN, której nadano następujące numery: NIP 525-25-77-144, REGON 147061559, będącej Administratorem Danych Osobowych, moich danych osobowych podanych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym ich weryfikacji u wskazanych przeze mnie osób trzecich, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub nawiązania współpracy i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz treścią regulacji krajowej: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w zakresie, w jakim nie została ona uchylona.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi na gruncie RODO prawach, w tym w szczególności o prawie dostępu do treści danych osobowych i prawie do ich zmiany lub poprawiania.
Jestem świadomy/-a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”

Prosimy także o dodanie do treści CV następującego stwierdzenia, jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez SE16N sp. z o.o. (po dodaniu przez Państwa poniższej zgody do treści CV, Państwa dane zostaną zachowane przez nas po zakończeniu niniejszej rekrutacji i mogą być wykorzystane w kolejnych podobnych postępowaniach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez SE16N sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
Znajdź nas