Pomocnik Data Science 389 wyświetleń5 aplikacji

Obszary tematyczne:

 • Geodezja satelitarna,
 • System informacji geograficznej (GIS),
 • Telemonitoring środowiska,
 • Zarządzanie projektami.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Analiza zdjęć satelitarnych, tworzenie opisów jako wkład do algorytmów uczenia maszynowego;
 • współtworzenie analiz oraz raportów dotyczących krajowego oraz światowego sektora górnictwa odkrywkowego;
 • uczestniczenie w projektach prowadzonych przez Four Point w tym „Remote Sensing for Opencast Mines” oraz „Remote Sensing for Urban Green”;
 • inne zadania zlecone przez opiekuna praktyk.

Oczekiwania wobec praktykanta:

 • umiejętność tworzenia analiz oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej;
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
 • zainteresowanie tematyką związaną z sektorem kosmicznym.

Miejsce wykonywania stażu: Four Point Sp Z O.O., ul. Wystawowa 1, Wrocław.
*zadania mogą być częściowo wykonywane zdalnie.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 2. CV;
 3. Oświadczenie o posiadaniu lub braku ubezpieczenia zdrowotnego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku osoby niebędącej obywatelem polskim oświadczenie o  podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
Znajdź nas