Prace zlecone w biurze konstrukcyjnym 274 wyświetlenia5 aplikacji

Zakres obowiązków

 • wykonywanie prostych prac projektowych przy współpracy z konstruktorem prowadzącym;
 • kompletowanie dokumentacji technicznej;
 • inne prace związane z dokumentacją techniczną.

Oferujemy

 • dostosowanie grafiku pracy do zajęć na uczelni;
 • umowę zlecenie z możliwością zatrudnienia na etat po ukończeniu studiów;
 • dostęp do karty MultiSport;
 • wsparcie przy pisaniu pracy magisterskiej (materiały) w przypadku realizacji jednego z naszych tematów;

Wymagania

 1. Status studenta wydziału Mechanicznego, preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne;
 2. możliwość podjęcia pracy w wymiarze min, 1/2 etatu;
 3. chęć i motywacja do podjęcia pracy od zaraz;
 4. preferowani studenci 4 i 5 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy iż administratorem Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych / CV jest Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (54-519), ul. Jerzmanowska 8f, (dalej Przedsiębiorstwo). Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie jest niezbędne w procesie zatrudnienia. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim. Po zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane pozostaną w Przedsiębiorstwie przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną trwale usunięte z bazy danych Przedsiębiorstwa. W dowolnym momencie masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

Informujemy, że podstawowy zakres danych osobowych zamieszczonych w CV powinien zawierać takie informacje jak: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (e-mail lub telefon), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zamieszczenie wszelkich dodatkowych danych, w tym wizerunkowych, wykraczających poza wskazany zakres ma charakter dobrowolny.

 

Informuję, że zapoznałem, – am się z treścią powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519), ul. Jerzmanowska 8f, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko prace projektowe w biurze konstyrukcyjnym. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe wykraczające ponad podstawowy zakres, w tym dane wizerunkowe, mają charakter dobrowolny –  również wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w związku z prowadzoną rekrutacją.

 

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
  Liczba ogłoszeń 2
 • Wielkość firmy Do 250 pracowników
 • Adres Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław
Znajdź nas