PRACOWNIK UZDROWISKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO, INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 65 wyświetleń

Zakres obowiązków

 • monitorowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • przestrzeganie przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz prawa wodnego,
 • sporządzenie sprawozdań i raportów narzuconych ustawowo, jak i również wynikających z posiadanych decyzji,
 • prowadzenie rejestrów i statystyk danych z zakresu ochrony środowiska oraz bieżąca analiza w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych,
 • ustalanie i wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usługi wodne, w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej,
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o odpadach sporządzanych w BDO,
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • obsługa bazy danych o odpadach BDO,
 • koordynacja, współpraca, nadzór nad całą gospodarką odpadami, współpraca ze wszystkimi działami i odbiorcami,
 • koordynacja odbioru odpadów,
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
 • współpraca przy prowadzeniu badań złożowych na ujęciach wód leczniczych i źródlanych,
 • ścisła współpraca z kadrą kierowniczą.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy

Wymagania

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 3. Wykształcenie techniczne kierunkowe (ochrona środowiska, inżyniera środowiska lub pokrewne) lub w trakcie studiów niestacjonarnych (ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne),
  posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu przepisów prawa dot. ochrony środowiska,
 4. Obowiązkowość, systematyczność oraz samodzielność,
 5. Zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. Inicjatywa, umiejętność analizy i kreatywnego myślenia w podejmowaniu szybkich decyzji,
 7. Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 8. Obsługa komputera z oprogramowaniem biurowym w stopniu biegłym,
 9. Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona/ inżynieria środowiska lub pokrewne),
 • posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi

 

Więcej informacji

 • Tylko kandydaci mogą aplikować
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
Znajdź nas