Program „Staże Prezesa NBP” w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego 273 wyświetlenia

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego,

zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji – Programu „Staże Prezesa NBP”

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

  • umowę o pracę na czas określony jednego roku w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m. in. poprzez uczestnictwo
   w szkoleniach zawodowych,
  • konsultacje z ekspertami NBP,
  • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych.

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 1 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie nbp.pl/staze, następujących dokumentów w języku polskim:

 • CV zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych i zawodowych,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
 • jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy”.

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie