PROGRAMISTA EMBEDDED 864 wyświetlenia6 aplikacji

W Grinn projektujemy i produkujemy urządzenia elektroniczne budując rozwiązania IoT. Sprawiamy, że pomysły naszych klientów nabierają realnych kształtów – przeprowadzamy ich przez kompleksowy proces: od analizy koncepcji aż po masową produkcję urządzeń.

Chcemy mieć swój wkład w nowoczesną rzeczywistość, aby technologia była sprzymierzeńcem człowieka, który korzystałby z niej w pełni bezpiecznie. Aby pomóc klientom we wdrażaniu ich wizji i pomysłów, chcemy wspierać ich kompleksowo, inspirować do zmian i tworzenia innowacyjnych produktów.

Dołącz do nas jako Programista Embedded!

 

Opis stanowiska:

 • projektowanie i implementacja oprogramowania w języku C/C++ na platformy mikroprocesorowe (Linux/FreeRTOS/Zephyr Project/Contiki/RIOT/Bare metal)
 • analiza zgodności funkcjonowania urządzeń ze specyfikacją techniczną
 • tworzenie materiałów projektowych: specyfikacji wymagań, testów i dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (elektronika, telekomunikacja lub pokrewne)
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość C/C++
 • znajomość systemów Linux, FreeRTOS, Zephyr Project
 • znajomość bibliotek systemowych, API systemu
 • znajomość narzędzi z rodziny GNU (gcc, make, gdb)
 • znajomość architektury mikroprocesorów i mikrokontrolerów (ARM, MSP430, Xtensa)
 • znajomość USB, I2C, SPI, CAN, TCP/IP, BLE, LoRa, Google Test, Google Mock, Ceedling
 • znajomość narzędzi do wersjonowania kodu i zarządzania zmianami tj. git, SVN
 • umiejętność czytania schematów ideowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę z najnowszymi technologiami w projektach dla uznanych producentów sprzętu i oprogramowania
 • dogodny typ umowy
 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i współpracę z globalnymi markami
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • szkolenia i rozwój zawodowy
 • prywatną opiekę medyczną

 

 

Prosimy o umieszczenie niniejszego oświadczenia w wysyłanym CV (dokumenty bez tej zgody nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz księgowych i kadrowych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 6 (sześć) miesięcy.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
Znajdź nas