Specjalista Help Desk w obszarze IT 86 wyświetleń1 aplikacja

Jesteśmy kancelarią prawną stworzoną przez zespół prawników wyróżniający się gruntowną wiedzą prawniczą, zaangażowaniem oraz dbałością o relacje z naszymi Klientami. Staramy się dopasować do oczekiwań rynku, zatrudniając ekspertów z różnych dziedzin prawa, zarządzania oraz ekonomii.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalisty Help Desk w obszarze IT

Zakres obowiązków

 • Wsparcie techniczne użytkowników w zakresie urządzeń i systemów IT, na których codziennie pracujemy w naszej kancelarii.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami drukującymi, infrastrukturą LAN oraz technologią VoIP.
 • Przygotowywanie i modernizacja stanowisk pracy (zestawy komputerowe, telefoniczne itp.,).
 • Nadawanie uprawnień w systemach dostępowych.
 • Prowadzenie inwentaryzacji urządzeń.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju – to praca dla ludzi otwartych, początkujących pasjonatów obszarów IT, którzy chcą przekuć wiedzę teoretyczną w doświadczenie praktyczne pracując w obszarze IT.
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia w zależności od doświadczenia.
 • Stabilność zatrudnienia – szukamy osób, które chcą spędzić z nami przynajmniej rok czasu.
 • Możliwość awansu – oprócz realizacji bieżących zadań możesz angażować się w zadania rozwojowe, które umożliwią Ci w perspektywie czasu nie tylko poszerzenie kompetencji ale i awans wewnątrz struktury.
 • Możliwość udziału w szkoleniach oraz wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań.
 • Miłą atmosferę w pracy i zespole, opierającą się na ambitnych wyzwaniach dnia codziennego.
 • Dogodną lokalizację pracy w nowoczesnym biurowcu (dojazd zarówno MPK, samochodem – blisko AOW oraz pociągiem – około 400 m obok stacji Wrocław-Żerniki – blisko Nowego Dworu/Muchoboru/ Leśnicy).
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy w trybie zdalnym (po okresie próbnym).
 • Gotowość i otwartość na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością,
 • Możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Wymagania

 • Znajomość poruszania się po Active Directory, tworzenia użytkowników domenowych.
 • Znajomość pojęć z zakresu siei komputerowych.
 • Predyspozycji technicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dużego zaangażowania.
 • Znajomość środowiska Windows Server i Exchange.
 • Podstawowa znajomość środowiska Linux.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie ofert zawierających CV. W tytule wiadomości prosimy o podanie nazwy stanowiska.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy do dołączenie jednej z czterech klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do Państwa wyboru oraz treści dokumentów aplikacyjnych:

 1. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego” Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.

 1. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego” Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.

 1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego” Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.

 1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego” Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego” Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618jako pracodawca. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt z nim możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub mailowo 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli zadania na stanowisku, na które Państwo aplikują będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną, to podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda3.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane mogą być także przetwarzane w celach związanych z weryfikacją Państwa kandydatury (tożsamość, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niekaralność)5

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit a) RODO.

5 Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z 12 czerwca 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. poz. 1130).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. operatorzy serwisów z ogłoszeniami o prace, na których zamieszczamy ogłoszenia). Odbiorcami danych mogą być także Koksztys Windykacja Sp. z o.o. ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, KRS 0000607307; REGON 363947244; NIP 8952074748.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i zarazem jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
  Liczba ogłoszeń 0
 • Wielkość firmy Do 250 pracowników
 • Adres ul. Objazdowa 50 54-513 Wrocław