Specjalista w Grupie Badawczej Chemia Specjalistyczna 67 wyświetleń

Zakres obowiązków

 • planowanie i prowadzenie prac badawczych;
 • współudział w opracowywaniu technologii;
 • badanie i ocenę właściwości produktów oraz współudział w komercjalizacji otrzymanych rezultatów do działalności przemysłowej;
 • twórcza działalność naukowa polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych;
 • współudział w realizacji projektów;
 • współudział we wprowadzaniu do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • formułowanie problemów badawczych i przyjęcia metod oraz technik ich rozwiązania;
 • udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość uzyskania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym również w formie staży zagranicznych;
 • pakiet opieki medycznej oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy (6:00 – 8:30);
 • wymiar urlopu wypoczynkowego – 36 dni;
 • dodatek za staż pracy;
 • dofinansowanie do wypoczynku;
 • karty sportowe na preferencyjnych warunkach;
 • dodatkowe świadczenia pieniężne z okazji świąt;
 • możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 • preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie, lub wyższe i minimum roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym (preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku technologia chemiczna/inżynieria chemiczna);
 • udział w 1 patencie lub zgłoszeniu patentowym i/lub udokumentowanym zastosowaniu wyników prac B+R;
 • współautorstwo w co najmniej 2 publikacjach ujętych w aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki, wykaz dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/acf4c73a-188b-42a0-a82b-f0b809fb2307;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność korzystania z literatury naukowej i baz danych;
 • znajomość zasad pracy laboratoryjnej;
 • doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • mile widziane zainteresowanie komponowaniem mieszanin użytkowych (płyny do odladzania, środki smarowe i eksploatacyjne);
 • mile widziane zainteresowanie tworzeniem formuł z nanomateriałami;
 • gotowość do rozwoju zawodowego, w tym w formie staży zagranicznych;
 • znajomość i umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie min. B2;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, gotowość do rozwoju naukowego, odporność na stres.

 

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
  Liczba ogłoszeń 1
 • Branża Chemia
 • Wielkość firmy Do 250 pracowników
 • Adres ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
Znajdź nas