Tester ds. wydajności aplikacji IT 52 wyświetlenia2 aplikacje

Zakres obowiązków

Współpracujesz z zespołem, jednostkami IT, biznesem oraz dostawcami w procesie tworzenia, wdrażania i doskonalenia wydajności aplikacji bankowych. Identyfikujesz potrzeby w zakresie wydajności i starasz się je przełożyć na praktyczne rozwiązania IT w celu wsparcia realizacji strategii Banku. Konsultujesz swoje propozycje z zespołem i odbiorcami. Usprawniasz procesy wspierające testowanie wydajności, poszukując jednocześnie sposobów na automatyzowanie swojej pracy. Dbasz o jak najlepsze dopasowanie rozwiązań IT do potrzeb biznesu przy zachowaniu obowiązujących w Banku standardów narzędzi oraz jakości.

Główne zadania:

• aktywne uczestnictwo w nowych inicjatywach (projektach) i nadzór nad implementacją wymagań niefunkcjonalnych (NFR) w zakresie: niezawodności, wydajności i stabilności tworzonych lub modyfikowanych aplikacji bankowych,

• projektowanie przypadków testowych we współpracy z zespołami projektowymi i dostawcami oprogramowania, także ich konsultacja, implementacja w narzędziu JMeter,

• weryfikacja implementacji wymagań niefunkcjonalnych (NFR) w aplikacjach bankowych (ocena spełnienia założonych kryteriów jakościowych i ilościowych) dla aplikacji webowych, web services, message-oriented middleware (MOM) via JMS,

• realizacja testów niefunkcjonalnych dla kluczowych aplikacji bankowych w tym przeprowadzanie testów obciążeniowych, przeciążeniowych, stabilnościowych.

• analiza czasów odpowiedzi systemów/aplikacji w okresach szczytowych (o największym ruchu/obciążeniu),

• identyfikacja ograniczeń wydajności w aplikacjach (punkty przełamania),

• wizualizacja i szczegółowa analiza rezultatów przeprowadzanych testów,

• automatyzacja działań i integracja wykorzystywanych narzędzi (JMeter, Jenkins, Grafana, GIT, keptn, dynatrace),

• przygotowanie/wydanie rekomendacji w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności na środowisko produkcyjne,

• tworzenie dokumentacji testów oraz utrzymanie rejestru realizowanych testów (repozytorium),

• bieżąca współpraca z zespołami utrzymania operacyjnego na etapie realizacji testów,

• dbanie o ciągły rozwój obszaru badania wydajności aplikacji w tym realizacja prac badawczych i aktywne współuczestnictwo w adaptacji nowych metod pracy (na przykład Shift-Left Strategy).

Oferujemy

 • Współpracę ze specjalistami wszystkich obszarów bankowości w ponad 500 osobowym Pionie IT

 • Możliwość kreowania architektury korporacyjnej w bankowości

 • Możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań IT w obszarze bankowości

 • Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agicole

 • Szkolenia i programy rozwojowe

Wymagania

 • lubisz pracę z ludźmi, posiadasz umiejętności interpersonalne i relacyjne,

 • chcesz nieustannie doskonalić swoje umiejętności i starasz się poszukiwać nowych rozwiązań w pracy każdego dnia,

 • znasz język programowania przynajmniej na poziomie podstawowym np. Python, Perl, Groovy,

 • potrafisz działać samodzielnie i wychodzić z inicjatywą,

 • posiadasz rozwinięte umiejętności techniczne i analityczne,

 • znasz język angielski umożliwiający komunikację, w tym czytanie dokumentacji i tworzenie prezentacji,

 • mile widziana znajomość narzędzia JMeter

 

Więcej informacji

 • Tylko kandydaci mogą aplikować
Udostępnij to ogłoszenie