Propozycje

Propozycja 1

Tomasz Stankiewicz

Zapraszam studentów wydziałów

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16

Marcin Kwiatkowski

Zapraszam studentów wydziałów

W2

Paweł Klima

Zapraszam studentów wydziałów

W4, W5, W8, W11, W14

Propozycja 2

Tomasz Stankiewicz

Zapraszam studentów wydziałów

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16

Marcin Kwiatkowski

Zapraszam studentów wydziałów

W2

Paweł Klima

Zapraszam studentów wydziałów

W4, W5, W8, W11, W14

Propozycja 3

Propozycja 4

Propozycja 5

Propozycja 6

Propozycja 7