QUANT SCHOLARSHIP PROGRAM 2021/2022

Współpraca w obszarze matematyczno-informatycznym pomiędzy Politechniką Wrocławską a Credit Suisse Polska zaowocowała czwartą edycją programu stypendialnego Quant Scholarship Program.

Jest on dedykowany dla grupy studentów o profilach matematyczno-informatycznych zainteresowanych aplikacją swoich kompetencji w świecie bankowości inwestycyjnej Credit Suisse.

Celem programu jest pokazanie studentom, jak zaawansowana matematyka oraz najnowsze technologie informatyczne kształtują świat finansowy oraz w jaki sposób teoretyczna wiedza zdobywana podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej może być aplikowana do rozwiązywania rzeczywistych problemów finansowych.

———

Co oferuje Quant Scholarship Program:

– 10 nagród (5000 PLN netto) dla studentów, którzy zakwalifikują się i zrealizują wymagania programu

– 9 otwartych wykładów z zakresu programowania funkcyjnego i modelowania produktów pochodnych

– Opiekę doświadczonych praktyków (Quantów CS)

– Nakreślenie potencjalnej ścieżki kariery mogącej prowadzić do zatrudnienia

———

Informacja odnośnie kompetencji potencjalnych kandydatów:

1.Preferowane dyscypliny: matematyka, informatyka, fizyka, studia inżynierskie

2.Kompetencje idealnego kandydata (nie sztywne wymagania):

– Zrozumienie bardziej zaawansowanych problemów matematycznych: statystyka, prawdopodobieństwo, równania różniczkowe, stochastyka

– Umiejętność programowania (języki funkcyjne jako plus)

Preferowane doświadczenie akademickie: studenci studiów doktorskich, magisterskich oraz drugiego i trzeciego roku licencjackich.

———

Etapy rekrutacji do programu

Przesłanie do dnia 31 października 2021 r formularza rekrutacyjnego wraz z CV.

Mile widziane pisemne rekomendacje wykładowców

Prosimy o przygotowanie potwierdzenia średniej arytmetycznej ocen z poprzedniego roku akademickiego

  • Test 3.11.21r., g.18:00 (online)
  • Rozmowa wstępna 8-10.11 oraz 15-16.11.2021r.

———

Warunki w stosunku do zakwalifikowanych studentów do otrzymania nagrody:

  • Udział w min 80% wykładów
  • Rozwiązywanie i prezentacja zadań domowych/projektów
  • Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaznajamianie się z zadaną literaturą na kolejne spotkanie